เอไอเอส เปิดตัว “Digital For Thais” มุ่งยกระดับชีวิตคนไทยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดตัวแอปฟาร์มสุข ซื้อ-ขายโดยตรงจากเกษตรใต้ ส่งตรงหน้าบ้าน

16 ตุลาคม 2561 ที่ ร้าน Wine Village ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จัดงานแถลงข่าว Digital For Thais ได้รับเกียรติจาก นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส นายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้าส่วนงานปฎิบัติการภูมิภาค-ภาคใต้ เอไอเอส นายพงษ์ศักดิ์ ตันวิสุทธิ์ หัวหน้าส่วนงานดิจิทัลฟอร์ไทย ร่วมให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กล่าวว่า เอไอเอส อยากเห็นประเทศก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เราจึงมุ่งมั่นนำนวัตกรรมดิจิทัลไปช่วยเสริมความแข็งแกร่งในรากฐานหลักของประเทศ ผ่านแนวคิด “Digital For Thais” เพื่อเพิ่มศักยภาพ สร้างโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมกันของเทคโนโลยีไปสู่ประชาชน ในโครงสร้างพื้นฐานหลัก 4 ด้านที่สำคัญของประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การเกษตร สาธารณสุข และธุรกิจสตาร์ทอัพ

“เราเชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศจะดีขึ้นอย่างยั่งยืน สิ่งหนึ่งที่มุ่งมั่นคือการพัฒนาการศึกษา จากงานวิจัยทั่วโลกพบว่าหนึ่งในปัจจัยแรก ๆ ที่ทำให้ประเทศพัฒนาคือ การศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาคนให้มีศักยภาพ”

นายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้าส่วนงานปฎิบัติการภูมิภาค-ภาคใต้ เอไอเอส กล่าวว่า พื้นที่ภาคใต้ ได้ขยายโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม 4 G ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 98 % เพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 4 ด้าน ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยด้านการศึกษาผ่านโครงการ “สานรัก สานความรู้” ด้วยการติดตั้งกล่องสานรักฯให้แก่โรงเรียนต้นแบบในภาคใต้ไปแล้ว จำนวน 3 แห่ง

สำหรับด้านการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ มีร้านค้าที่นำสินค้ามาจำหน่ายบนร้านฟาร์มสุข จำนวน 39 ร้านค้า สินค้าจำนวน 182 รายการ เช่น ข้าวสังข์หยด , ผลิตภัณฑ์จักสาน, ผลิตภัณฑ์จากโหนด-นาเล ด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ภาคใต้ มีการเปิดใช้แอปฯ จังหวัดสงขลามีจำนวน 27 แห่ง

“รวมทั้งการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพในภาคใต้ เอไอเอสได้เตรียมความพร้อมด้านเครือข่าย รวมถึงไอทีแพลตฟอร์ม และโซลูชั่นส์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในพื้นที่ภาคใต้” นายมหัณณพ กล่าว

นายพงษ์ศักดิ์ ตันวิสุทธิ์ หัวหน้าส่วนงานดิจิทัลฟอร์ไทย เอไอเอส กล่าวว่า วันนี้เราเปิดตัวช่องทางตลาดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน “ร้านฟาร์มสุข” ให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมถึงสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนหรือ OTOP

ติดตามอ่าน : หนังสือพิมพ์โฟกัส