วันนี้ (17 มี.ค. 2562) ที่ บริเวณอาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองจังหวัดยะลา พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า พร้อมกำลังพล

บรรยากาศช่วงเช้าสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปอย่างเรียบร้อยยังไม่พบปัญหาใด โดยประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมตรวจรายชื่อที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00 น.

โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกคนเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย พร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการจัดการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงการเลือกตั้งนั้น เน้นรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณสถานที่เลือกตั้ง ตลอดจนรักษาความปลอดภัยเส้นทางให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เชิญชวนประขาชรให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.