สงขลา – “ผู้ว่าฯวีรนันทน์” จัด “กาชาดจังหวัดสงขลา” เดือนเมษาฯด้วยคอนเซ็ปต์ “งานฤดูร้อนสงขลาแต่แรก” ประกวด “มิสแกรนด์” เสริมอัตลักษณ์เมืองศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นท่องเที่ยว จำหน่ายสินค้าโอทอป-เกษตร

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวีรนันทน์ กล่าวว่า จังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาด ณ บริเวณสระบัวแหลมสนอ่อน อ.เมืองสงขลา เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากในจังหวัดสงขลา

สำหรับคอนเซ็ปต์การจัดงานเสมือนงานฤดูร้อนในสมัยก่อน หรือที่เรียกติดปากว่า “งานแหลม” ย้อนกลับไปสู่สงขลาแต่แรก นำศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตมาจัดแสดงให้เป็น “นิทรรศการที่มีชีวิต” กิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อาทิ การจัดให้มีเวทีวัฒนธรรม เพื่อให้เยาวชนหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมโชว์และแสดงความสามารถด้านวัฒนธรรม

“ผมมุ่งเน้นให้ผู้ร่วมงานมีความสุข คือ การจัดงานแบบคนรุ่นใหม่ ให้ความสุขกับผู้ร่วมงาน ที่สำคัญเรื่องความสะอาด ต้องเป็นงานแห่งความสะอาดด้วย” 

ในงานจะมีการจัดนิทรรศการเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม การแสดงหนังตะลุง การแสดงมโนราห์ และการแสดงพื้นบ้าน, เมืองแห่งสินค้าและอุตสาหกรรม โดยมีการแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสงขลา การแสดงผลิตภัณฑ์จากยางพารา และการนวดแผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงนิทรรศการเมืองแห่งการเกษตร ได้แก่การจัดแสดงเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่าง ๆ

นอกจากนั้น ในวันที่ 27 เมษายน มีการประกวดมิสแกรนด์สงขลา 2019 ซึ่งเป็นเวทีหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นธุรกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสงขลาในทุก ๆ ด้าน ทั้งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และเครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึงความเป็นสงขลา

ติดตามอ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1081