สงขลา – ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่!  ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสงขลา ส่งธงต่อกองทัพภาคที่ 2 นครราชสีมาเจ้าภาพปีต่อไป

เมื่อเย็นวานนี้ (13 มีนาคม 2562) ที่ สนามกีฬาจิระนคร อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการ ทหารบก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสงขลา โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพบก พร้อมด้วย พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กําลังพลของกองทัพภาคที่ 4 และพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีปิดอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

สําหรับในปี 2562 กองทัพภาคที่ 4 ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 กําหนดให้มี การจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 8 – 13 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ มีการ แข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ จํานวน 23 ชนิดกีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา มวยไทยสมัครเล่น เพาะกาย ตะกร้อลอดห่วง ฯลฯ

โดยมี “วัวชน” เป็นสัญลักษณ์ในการแข่งขัน โดยก่อนเข้าสู่พิธีปิดการแข่งขัน มีการแข่งขันฟุตบอลทั่วไป คู่ชิงชนะเลิศ ระหว่าง กลุ่มที่ 1 พบกับ กลุ่มที่ 5 และคอนเสิร์ตของศิลปินวงดนตรี อู๋ พันทาง โดยในพิธีปิดมีขบวนพาเหรด นําโดยวงโยธวาทิต จากโรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก ขบวนพาเหรดนักกีฬา และภาคส่วนราชการต่าง ๆ เดินพาเหรดเข้าสู่สนามแข่งขัน โดยมีภาคส่วนต่างๆ ร่วมในขบวน พาเหรดอย่างยิ่งใหญ่ รวมทั้งมีการแสดงในชุด “วีรชนศึกถลาง” จาก กรมทหารราบที่ 5 และกองกําลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําการแสดงในรูปแบบเสมือนจริง จําลองการต่อสู้ประกอบเทคนิคเอฟเฟกต์อย่างยิ่งใหญ่

สําหรับในปีนี้ หน่วยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ กลุ่มที่ 2 จากกองทัพภาคที่ 2 จํานวน 36 เหรียญทอง 31 เหรียญเงิน และ 29 เหรียญทองแดง สําหรับกลุ่มที่ 4 จากกองทัพภาคที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับที่ 3 จํานวน 23 เหรียญทอง 22 เหรียญเงิน และ 38 เหรียญทองแดง ซึ่งหลังจากพิธีมอบถ้วยรางวัล ให้กับผู้ชนะการแข่งขันกลุ่มต่างๆ แล้ว พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ส่งมอบธงประจําการแข่งขันฯ ให้กับผู้บัญชาการทหารบก จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้ส่งมอบธงประจําการ แข่งขันให้กับ พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 70 ณ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมาต่อไป

 

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ กล่าวในพิธีปิดว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพทรัพยากร บุคคล ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี กองทัพบกได้เล็งเห็นถึง ความสําคัญของกีฬาและกําหนดให้มีการแข่งขัน กีฬาภายในกองทัพบกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อให้กําลังพลได้แสดง ทักษะ ความสามารถทางด้านการกีฬา เป็นการยกระดับมาตรฐาน การกีฬาของกองทัพบกให้สูงขึ้น พร้อมกับเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัย ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีความรักความสามัคคี

อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้าง นักกีฬาที่มีขีดความสามารถเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกองทัพไทย และระดับนานาชาติต่อไป ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง อย่างดีด้วยความร่วมมือจากหน่วยในกองทัพบก และการสนับสนุนจากส่วนราชการ สถานศึกษาประชาชน บริษัท ห้างร้าน และองค์กร เอกชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี ทําให้จัดการแข่งขันสําเร็จลุล่วงและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของกองทัพทุกประการ