เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 มีนาคม 2562 พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปอเนาะญาลันนันบารู ศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามหลักศาสนา ณ บ้านเกาะแลหนัง อ.เทพา จ.สงขลา โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4​ คณะร่วมติดตามลงพื้นที่

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ได้กล่าวกับผู้ที่อยู่ในศูนย์บำบัดปอเนาะญาลันนันบารูว่า ยาเสพติดเป็นภัยร้ายที่ทำลายชาติ ทำลายอนาคต และสังคม ขอให้ทุกคนที่เข้ามาบำบัดได้อดทนเชื่อฟังพี่เลี้ยง เชื่อฟังครู และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เข้ามาบำบัดรักษา ได้มีจิตใจเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดให้ได้ รักษาตนเองให้หาย จะได้กลับไปช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพ กลับไปเป็นลูกที่ดีของครอบครัวต่อไป และฝากให้ครอบครัวช่วยกันต่อต้านยาเสพติด เป็นภูมิคุ้มกันให้กับบุตรหลาน วันนี้ได้มาเห็นการทำงานเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รู้สึกดีใจและมีความสุขที่ได้มาเห็นทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเหลือลูกหลานไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด

ภายหลังการพบปะให้กำลังกับผู้บำบัด ผบ.ทบ.ได้ไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงนอน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยอาคารหลังดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้บำบัดได้กว่า 1,000 คน ปอเนาะญาลันนันบารู เป็นสถานที่บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้หลักศาสนาบำบัด ตั้งอยู่บนพื้นที่ 26 ไร่ ณ บ้านเกาะแลหนัง อ.เทพา จ.สงขลา โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบำบัดอยู่ในปอเนาะทั้งสิ้น 488 คน