เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายวิชัย สาสุนีย์ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตำเสา มอบหมายให้ นายวีระชาติ สุเมธจรัส เลขานุการนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้บริหาร ร่วมกับหนังน้องเต่า เยาวชนดีเด่นระดับชาติ สาขาหนังตะลุง มโนราห์, มโนราห์สมพงศ์ สุดยอดศิลปินมรดกใต้ภูมิปัญญาเกียรติยศ ศิลปินเกียรติภูมิ สาขาการแสดงมโนราห์, ศิลปิน นายปี่อัจฉริยะ น้องอาร์ม อายุ 17 ปี และคณะเยาวชน

โดยร่วมจัดโครงการแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประจำถิ่นทุ่งตำเสา สอนรำมโนราห์สุดยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รับสมัครเด็กเยาวชน อายุ 5 ปี ขึ้นไป และประชาชนทั่วไป