สงขลา – “ศรีตรัง” ยักษ์ใหญ่ยางไทย ร่วมโชว์ผลิตภัณฑ์ในงาน “นวัตกรรมยางพาราไทย” เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2561 ทั้งมุ่งอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับโลก

นายวิทย์นาถ  สินเจริญกุล กรรมการบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับบรรยากาศงานนวัตกรรมยางพาราไทย Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและมีผู้ร่วมงานอย่างคึกคัก รวมไปถึงในส่วนของบูธบริษัทศรีตรังฯ ที่มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก

สำหรับบริษัทศรีตรังฯ รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งมาออกบูธในงานครั้งนี้ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางและนวัตกรรมของบริษัท และยังเป็นการช่วยส่งเสริมชุมชนให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มบริษัทศรีตรังและอุตสาหกรรมยางพาราไทย เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งพัฒนา ตอบแทนสังคมและการสร้างเศรษฐกิจชุมชน ร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมยางพาราของโลกอย่างยั่งยืน

ในปัจจุบันศรีตรัง ถือว่าเป็นผู้ประกอบการยางธรรมชาติแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก มีการดำเนินงานแบบครบวงจรตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยมีสวนยางพาราเป็นธุรกิจต้นน้ำ

มีธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ อันได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้ำยางข้น เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทศรีตรัง และมีธุรกิจปลายน้ำ ภายใต้บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทศรีตรังฯ ที่ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและติดอันดับหนึ่งในห้าของโลก

ในส่วนตลาดต่างประเทศ ได้สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในต่างประเทศที่ชัดเจน โดยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ของเรา อาทิเช่น ยางแท่ง ยางแผ่น น้ำยางข้น ถุงมือยางทางการแพทย์ และท่อไฮโดรลิคแรงดันสูง ไปยังทั่วโลก จนมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ

“การออกบูธในงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการตอกย้ำความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ด้านการตลาดในต่างประเทศของบริษัทอีกหนึ่งช่องทาง” นายวิทย์นาถ

อ่านเพิ่มที่หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับวันที่ 1060 15-21 ตุลาคม 2561