ศูนย์ส่งเสริมฯภาค11’ชี้ทางธุรกิจ เสริมแกร่ง“ฟู้ดทรัค”ยกระดับสู่มืออาชีพ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ร่วมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา ชี้ทางธุรกิจเสริมแกร่งผู้ประกอบการ Food Truck สร้างโอกาสธุรกิจเติบโตยกระดับสู่ Smart Food Truck

5 มีนาคม 2562 ที่ โรงแรมนิวซีซั่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ Food Truck” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New Entrepreneur Creation :NEC) มี นายประสาทสุข นิยมราษฎร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา และผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม 30 คน

ภายในงานมีการอบรมให้ความรู้การวิเคราะห์โอกาสการลงทุนธุรกิจ และแนวคิดในการทำธุรกิจFood Truck โดยอาจารย์บุญเลิศ ว่องสุวรรณเลิศและนายพิชัย จงไพรัตน์ เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการใหม่สาขาอาหารและเครื่องดื่ม Food Truck ให้มีศักยภาพใน

การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้มีการลงทุนการจ้างงาน การขนส่ง การบริการ และเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคและประเทศต่อไป

นายประสาทสุข กล่าวว่า ธุรกิจฟู้ดทรัค ไม่ได้มีแต่รถเคลื่อนที่เพียงอย่างเดียว หากแต่ประกอบด้วยธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมโยงอีกมากมาย อาทิ
1. ธุรกิจรถยนต์และที่เกี่ยวข้อง

2. ธุรกิจการเงินและการ บริการทางธุรกิจ

3. ธุรกิจการศึกษาและพัฒนาบุคลากร

4. ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและประชาสัมพันธ์

5. ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม

6. ธุรกิจร้านค้า ศูนย์การค้าและตลาดนัด

7. ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการขายอาหาร และ

8. ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี เว็บไซต์และการติดต่อสื่อสาร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้ยกระดับโครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคให้เป็นหนึ่งในโครงการเรือธงหรือ Flagship ของกรมฯ โดยได้เตรียมมาตรการผลักดันและส่งเสริมที่เรียกว่า “สมาร์ทฟู้ดทรัค Smart 4 Food Truck” ประกอบด้วย การพัฒนาสร้างมาตรฐานในส่วนสำคัญต่าง ๆ 4 ส่วน

1. มาตรฐานคนที่ทำอาหารบนรถฟู้ดทรัค

2. มาตรฐานของครัวบนรถฟู้ดทรัค

3. มาตรฐานของตัวรถฟู้ดทรัค และ

4.มาตรฐานตลาดที่เป็นทั้งตัวตลาดที่เป็นสถานที่ (MarketPlace)

มาตรฐานทั้ง 4 นี้ จะมีส่วยช่วยยกระดับอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคให้เติบโตแข็งแรงและยั่งยืน ซึ่งกรมฯจำเป็นต้องบูรณาการกับหลายหน่วยงาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนมาตรฐานดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนผลักดันให้เกิดตลาดที่ดีอันเป็นสถานที่ขายสำคัญของฟู้ดทรัคที่ได้มาตรฐานนอกจากนี้ กรมฯ ยังมีกองทุนที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการฟู้ดทรัคที่ต้องการแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 อีกด้วย

จังหวัดสงขลา มีอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสชาติดีและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมากมาย แต่ยังคงขายอยู่ที่หน้าร้านไม่สามารถย้ายไปหาทำเลอื่นได้ ดังนั้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อผลักดันให้เกิดเป็นธุรกิจ FoodTruck เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

นายดลรวี โขวัฒนกุล หรือ “พี่เบิร์ด” ผู้ประกอบการร้านคูชิหม่า ปิ้งย่างผ่าเหล่า กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ได้รับความรู้ในเรื่องการทำแผนธุรกิจ ถือเป็นเข็มทิศที่สามารถนำทางธุรกิจเราได้ ซึ่งธุรกิจคูชิหม่าของตนมีโมเดลธุรกิจอยู่แล้ว แต่มาเรียนรู้ทบทวนแผนธุรกิจว่าควรปรับปรุงอย่างไรบ้าง

ปัจจุบัน ธุรกิจคูชิหม่ามี 5 สาขาในหาดใหญ่ วางแผนขยายกิจการทั่วประเทศ ฉะนั้น food truck จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้และเป็นโอกาสเข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น จุดเด่นคือ ต้องการให้ลูกค้าลิ้มรสอาหารที่แปลกใหม่ รสชาติถูกปาก และมั่นใจเรื่องคุณภาพ และมาตรฐานสินค้า ทำให้เราเติบโตได้แม้จะมีคู่แข่งล้อมรอบ

เคล็ดลับความสำเร็จของธุรกิจ การที่ล้มลุกคลุกคลานพบเจอปัญหาต่าง ๆ ก็ให้เรียนรู้จากการปัญหานั้น และนำมาเป็นบทเรียนปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญที่สุดของการขยายสาขาธุรกิจคือ การบริหารคนบริหารให้เขาสามารถทำงานกับเราได้

เช่นเดียวกับ นางสาวอนงค์ รัตนานุกูล หรือ “พี่แน่” ผู้ประกอบการร้านบาร์บีคิว ที่กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จะนำความรู้ไปพัฒนาสินค้าของตนเอง และต่อยอดกิจการของตนเอง โดยที่ร้านจำหน่ายบาร์บีคิวและซอสหมักต่าง ๆ ซึ่งมองว่าธุรกิจ Food Truck เป็นโอกาสให้ธุรกิจเติบโต