มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดผลสำรวจโพลเลือกตั้ง “ภาคใต้ 2562” โดยผู้ตอบแบบสอบถามอยู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 36%, ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 36% และภาคใต้ชายแดน28%

พรรคที่คนใต้อยากเลือก พบว่า พรรคอนาคตใหม่ ถูกเลือกเป็นอันดับหนึ่ง 27% รองลงมา พรรคประชาธิปัตย์ 24% และพรรคเพื่อไทย 19% ตามลำดับ

คนใต้อยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนใหญ่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี คิดเป็นร้อยละ 41.00 ส่วน ส่วนกรณีที่เป็นบุคคลพบว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถูกเลือกเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 16.10 รองลงมาคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คิดเป็นร้อยละ 12.00 และพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา คิดเป็นร้อยละ 10.30 ตามลำดับ