สงขลา – รมช.ศธ. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ SUCCESS 2

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2 (SUCCESS 2) โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อํานวยการโรงเรียนในโครงการ ทั้ง 12 โรงเรียน และนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2 พร้อมผู้ปกครอง จาก 6 โรงเรียนที่จบการศึกษาปี 2561 เข้าร่วมกว่า 700 คน เมื่อเวลา 9 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้นํานโยบายจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้สร้างโอกาสแก่เด็ก นักเรียน และเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ นอกจากการให้ความสําคัญทางการศึกษาแล้ว การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เล่นกีฬาควบคู่ไปกับการเรียน นับว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตนเองเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้นําการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยมอบให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับไปดําเนินการ และได้เริ่มโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนภาคใต้ขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ที่เน้นการพัฒนาความสามารถด้านกีฬาควบคู่ไปกับวิชาการ ทั้งแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา และ แผนการเรียนศิลป์ภาษา – กีฬา

โดยให้นักเรียนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ได้เข้ารับการศึกษา ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา และโภชนาการที่เหมาะสม รวมถึงการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบมาเป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และให้ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ

ซึ่งปัจจุบันโครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ เปิดการเรียนการสอนใน 12 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวมนักเรียน 1,297 คน มีนักเรียนที่จบการศึกษาในโครงการสานฝันฯ รุ่นที่ 1 (SUCCESS 1) จํานวน 91 คน จากโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จังหวัดยะลา และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส และครั้งนี้มีนักเรียนที่จบการศึกษาในโครงการสานฝันฯ รุ่นที่ 2 (SUCCESS 2) จาก 6 โรงเรียน จํานวน 327 คน

ด้าน นายอันวาร์ สาร๊ะ นักกีฬาฟุตซอลโครงการสานฝันฯ รุ่นที่ 1 (SUCCESS 1) กล่าวถึงความรู้สึกว่า ตนภูมิใจที่ได้มาเรียนในโครงการสานฝันฯ รุ่นแรก ต้องขอบคุณท่านสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ที่มอบโอกาสที่ดีให้เราได้ทำตามความฝันให้สำเร็จ ได้เรียนกีฬาที่ชอบเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ

อันวาร์ สาร๊ะ

“ความฝันของผมอยากติดทีมชาติ ความมุ่งมั่นนั้นอยู่ที่ตัวเรา ถ้าขยันฝึกซ้อม วางตัวดี มีวินัย คาดว่าจะไปถึงจุดนั้น สิ่งสำคัญต้องมีระเบียบวินัยควบคู่กับการเรียน”