9 มี.ค.62 เวลา 09.00 น. พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลคนกู้ภัย” ประจำปี 2562 ณ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน อาสาสมัครมูลนิธิและภาคเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ทั้ง 14 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ในช่วงภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง

โดยได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนยานพาหนะ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกสถานการณ์ และโอกาส ทั้งยังบูรณาการกับทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิอาสาและเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด งานรวมพลคนกู้ภัย ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นโครงการที่ดี ที่ทุกคนจะได้นำความรู้และทักษะประสบการณ์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมโดยส่วนรวมในอนาคต ขอชื่นชมและขอบคุณ เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกฝ่าย ในความเสียสละ ที่อุทิศตนทำเพื่อสังคมส่วนรวม คอยเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาจนสามารถนำความสุขกลับคืนสู่พี่น้องประชาชน ได้ในทุกสถานการณ์และทุกโอกาส

โครงการรวมพลคนกู้ภัย เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่ 4 และกระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. ที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดภัยแล้งได้ในหลายพื้นที่ของภาคใต้ เช่นอัคคีภัยและไฟไหม้ป่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน รวมไปถึง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ทั้ง 14 จังหวัด เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้มีการเตรียมการ ทั้งกำลังพลเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ ช่วยเหลือและกู้ภัยได้อย่างทันท่วงที