6 มีนาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์สงขลา ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงผึ้งชันโรง โดย นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับ นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา โดยนำบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา ลงพื้นที่หมู่ 3 อ.เทพา จ.สงขลา เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจการเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านพรุหมาก ในโอกาสเดียวกันนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์สงขลาได้สนับสนุนความรู้ทักษะด้านประชาสัมพันธ์

นายนิยม เผยว่า วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านพรุหมาก ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งเมื่อต้นปี 2559 และได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ ขั้นตอนการผลิตและต่อยอดสินค้าจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา ทำให้กลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านพรุหมากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนนำความรู้ที่มีไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจนำไปประกอบอาชีพ

ขณะที่ นางมุจรินทร์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ มีการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคด้านการเขียนข่าวการถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และการตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกไปยังผู้รับได้อย่างเข้าใจ โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

“การร่วมมือกันระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และวิทยาลัยชุมชนสงขลาในครั้งนี้ จะทำให้ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์ และมีทักษะในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนและเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจหลักขององค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กล่าว

ข่าวโดย ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา