8 มี.ค.62  พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 69 Army Games 2019 โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4,คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่,พี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.สงขลาและใกล้เคียง รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด ณ สนามกีฬาจิรนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ซึ่งการกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของบุคคล ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อให้กำลังพลได้แสดงทักษะ ความสามารถทางด้านการกีฬา เป็นการยกระดับมาตรฐานการกีฬาของกองทัพบกให้สูงขึ้น มีความรักความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างนักกีฬาที่มีขีดความสามารถเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกองทัพไทย และระดับนานาชาติต่อไป และขอขอบคุณ กองทัพภาคที่ 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มีการเตรียมการเป็นอย่างดี พร้อมกับเชื่อมั่นว่า นักกีฬาทุกคน จะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยความมุ่งมั่น มีน้ำใจนักกีฬา รักษากฎ กติกา มารยาท และยึดถือในเรื่องความรักความสามัคคีเป็นสำคัญ อันจะทำให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทัพบกทุกประการ

สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 69 ในครั้งนี้ เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ สมศักดิ์ศรีกองทัพภาคที่ 4 เริ่มต้นด้วยขบวนพาเหรดจาก 8 กลุ่มนักกีฬาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน, พิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา, การรับชมวีดีทัศน์เกียรติประวัติกองทัพภาคที่ 4 ,การปฏิญาณตนของนักกีฬาทั้ง 8 กลุ่ม ,พิธีจุดคบเพลิงและการแสดงเฉลิมฉลองพิธีเปิดในชื่อชุดการแสดง “ขุนศึกทหารกล้ากองทัพภาคที่ 4” สร้างความตื่นตา ตื่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มาชมพิธีเปิดเป็นอย่างมาก