สงขลา – อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งแรกในภาคใต้ คืบหน้า 85% จุดนัดพบนักสร้างสรรค์พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม คาดแล้วเสร็จมิถุนายนนี้ “ผศ.คำรณ” ฟันธงเศรษฐกิจพื้นที่ดีขึ้น

สงขลาทูเดย์ ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง บนพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส่วนขยาย ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 85% ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 425 ล้านบาท จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คาดว่าแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ หรือ Southern Thailand Science Park ถือเป็นนิคมวิจัยของภาคใต้ เป็นพื้นที่ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษา

ประกอบด้วยอาคาร 4 หลัง คือ อาคาร A อาคารอำนวยการ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่ให้บริการผู้ประกอบการ Startup ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี และผู้ประกอบการ Dry Lab

อาคาร B เป็นห้องปฏิบัติการ Wet Lab สำหรับเอกชนและโรงงานต้นแบบด้านอาหารและสารสกัด

อาคาร C เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ จัดแสดงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้เอกชนนำไปใช้ต่อยอด

และอาคาร D ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานสากล

“ผมอยากให้สถานที่แห่งนี้ เสมือนนิคมวิจัยสถานที่จุดนัดพบของผู้ประกอบการธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และส่งผลทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ฟันธงเลยว่าภายใน 5 ปี มูลค่าเพิ่มไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท”

ติดเตามอ่านฉบับเต็มที่หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1080 วันที่ 11-17 มีนาคม 2562