สงขลา – ชาวบ้านท่าเมรุ-บางหยี-ยวนยาง อ.บางกล่ำ โวยสัญจรลำบาก เหตุปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 ก่อสร้างสะพานล่าช้า “ผอ.รุทร์” แจงเหตุผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง

จากกรณีชาวบ้านท่าเมรุ บางหยี ยวนยาง อ.บางกล่ำ จ.สงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับความเดือดร้อนไม่มีทางสัญจร เนื่องจากงานก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 ในส่วนการก่อสร้างสะพานล่าช้า และขอให้ทางกรมชลประทานเร่งรัดการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

นายภิรมย์ ตรีสุวรรณ หรือ “ลุงรมย์” ชาวบ้านบางหยี หมู่ที่ 4 อ.บางกล่ำ จ.สงขลา กล่าวว่า ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากสะพานดังกล่าวที่มีความล่าช้า โดยมีการทุบหัวสะพานออกทั้งสองด้าน เมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ไม่ได้ดำเนินงานต่อเนื่องจากผู้ก่อสร้างทิ้งงาน ทำให้ชาวบ้านกว่า 600 คน ไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ได้ ต้องอ้อมไปใช้อีกสะพานซึ่งห่างประมาณ 4 กิโลเมตร

โดยสะพานดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมา ทั้งเดินทางไปทำงาน ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน รวมถึงเชื่อมไปยังตำบลคู่เต่า และเส้นทางลัดไปยังสงขลาได้ ตนจึงรวมตัวชาวบ้านแจ้งไปยังสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 เพื่อเร่งดำเนินการโดยด่วน เนื่องจากชาวบ้านเล็งเห็นว่าหากล่าช้าหลังจากนี้ 5-6 เดือน การก่อสร้างจะลำบากเพราะเป็นฤดูฝน

ขณะนี้กำลังดำเนินการล่ารายชื่อชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ 200 กว่าคน และร่างหนังสือเพื่อร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไ

ด้าน นายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 กล่าวว่า การก่อสร้างสะพานดังกล่าว เป็นส่วนงานหนึ่งของโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 แบ่งการดำเนินการออกเป็น 4 ช่วง ในพื้นที่บางกล่ำ รับผิดชอบโดยบริษัท สยามพันธ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยทางผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานมีความล่าช้า สะพานที่ชาวบ้านร้องเรียนทางผู้รับจ้างได้ทุบคอสะพาน เมื่อ 7 เดือนแล้ว แต่ปัจจุบันผู้รับจ้างไม่ได้ไปดำเนินการก่อสร้างเชื่อมต่อสะพานให้สามารถใช้สัญจรข้ามได้ ชาวบ้านจึงออกมาร้องเรียน

สาเหตุของปัญหาความล่าช้าทางบริษัทแจ้งว่า มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ทางผู้รับจ้างขาดเงินทุนที่จะมาหมุนเวียนในเรื่องของการดำเนินงาน ทำให้เครื่องจักรและเครื่องมือมีน้อยกว่าแผนงานที่ตั้งไว้

“ผมไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นเรื่องใหญ่ และผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องสะพาน เพราะสัญญาจ้างเป็นการปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 ในช่วงปลายคลอง ร.1 ฉะนั้นจะมีผลต่องานทั้งหมดด้วย” นายรุทร์ กล่าว

ติดตามอ่านฉบับเต็มที่หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1080 วันที่ 11-17 มีนาคม 2562