วันนี้ (9 มีนาคม 2562) คนไทยในมาเลเซีย ไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งล่วงหน้าที่สถานทูตใน KL จำนวนมาก รายงานข่าวจากคนไทยในมาเลเซียแจ้งว่า เบื้องต้นมีคนไทยมากกว่า 5000 คนไปรอใช้สิทธิ์ ยืนอยู่ท่ามกลางอากาศร้อน บางคนใช้เวลารอต่อคิว 3 ชั่วโมง

ด้านกงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์ ขยายเวลาให้ใช้สิทธิ์จนกว่าเวลา21.00น.และเปิดให้ลงคะแนนอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เช่นกัน

ทั้งนี้แฟนเพจ กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์ อัพเดทว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอ update สถานะการจัดให้ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนล่าสุด ดังนี้ 

1.สถานเอกอัครราชทูตสามารถจัดให้ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนได้ประมาณ ช.ม. ละ 180 คน 

2.จากจำนวนผู้ใช้สิทธิที่เข้าแถวรอในขณะนี้ คาดว่าจะสามารถจัดให้ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนได้ทั้งหมดภายในเวลาประมาณ 19.00 น. 

3.ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอยืนยันว่า ในวันนี้ (9 มี.ค.) จะเปิดให้ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนไปเรื่อย ๆ อย่างน้อยจนถึงเวลา 21.00 น. หรือจนกว่าผู้ใช้สิทธิที่มารอจะได้ลงคะแนนครบทุกคน รวมทั้งจะเปิดให้ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนในวันพรุ่งนี้ (10 มี.ค.) อีกหนึ่งวันตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล emily chow