25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุม 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีการประชุมเตรียมจัดงาน “หาดใหญ่ฟู้ดพาราไดซ์ 2019” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร(อก.) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์(ม.อ.) นางสาวมณฑิรา เอียดเสน รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ พร้อมทีมงานหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส และผู้ประกอบการเข้าร่วม

รศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรเคยมีประสบการณ์จัดงานนี้มาแล้วประมาณ 10 ปีที่แล้ว เป็นกิจกรรมไก่ทอดหาดใหญ่ ครั้งที่ 1 มีประกวด
ร้าน ประกวดไก่ทอด ที่ดูทางด้านสุขลักษณะเป็นหลัก ซึ่งทางคณะยินดีจะสนับสนุนกิจกรรมประเภทนี้

“ไก่ทอดหาดใหญ่เป็นฟาสต์ฟู้ดของคนหาดใหญ่ และร้านขายไก่ทอดมีอยู่ทั่วทั้งเมืองมากมาย ซึ่งผู้คนมากมายก็นิยมกินไก่ทอดเป็นอาหารหลัก และเป็นทั้งอาหารเช้า เที่ยง เย็นคนไม่ได้มาหาดใหญ่เพื่อกินไก่ทอดหาดใหญ่ แต่คนส่วนใหญ่ที่มานอกจากกินบะกุ๊ดเต๋แล้วก็กินไก่ทอดหาดใหญ่ด้วย แต่ไก่ทอดหาดใหญ่มันกระจายไปที่อื่น ๆและบอกอะไรบางอย่างว่าไก่ทอดหาดใหญ่เป็นที่นิยมของคนทั่วไป”

นางสาวมณฑิรา เอียดเสน กล่าวว่า กิจกรรมในส่วนที่คณะสนับสนุนในงานหาดใหญ่ฟู้ดพาราไดซ์เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานตัวสินค้า มาตรฐานของสถานที่ผลิต และมาตรฐานของบุคคลผู้ผลิตสินค้า อาหารริมถนนหรือที่เรียกว่า “สตรีทฟู้ด” และจะมีการลงไปดูพื้นที่ให้ เอาสินค้ามาตรวจให้แล้วก็มีใบรับรองที่เกี่ยวกัเรื่องมาตรฐานเหล่านี้ซึ่งทางคณะฯ ได้ประสานงานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ที่จะร่วมลงมาประเมินสมรรถนะร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในส่วนของการประกวดกิจกรรมไก่ทอดหาดใหญ่