“โรตารีหาดใหญ่” จับมือบางกล่ำดินเผา สร้างสาธารณูปโภค มอบห้องสุขา ยกระดับชุมชน!

24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บางกล่ำดินเผา อ.บางกล่ำจ.สงขลา สโมสรโรตารีหาดใหญ่อีสต์ จัดกิจกรรมส่งมอบแทงค์น้ำ ห้องส้วมพร้อมเครื่องสุขภัณฑ์ให้กับศูนย์การเรียนรู้บางกล่ำดินเผา โดย นายสกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ผู้ว่าการภาค ประธานมอบในพิธี พร้อมด้วยร่วมกับ ทพญ.ศศิธร ศรีพัฒนกุล ประธานสโมสรหาดใหญ่อีสต์ นายนิมิตร ชัยจิต ประธานบำเพ็ญประโยชน์สโมสรโรตารี่หาดใหญ่อีสต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วม

ทพญ.ศศิธร เผยว่า สโมสรโรตารีหาดใหญ่อีสต์ร่วมกับชุมชนบ้านบางกล่ำในการจัดตั้ง ชุมชนหมู่บ้านโรตารี หรือ RCC เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขทำงานของชุมชนอย่างเป็นระบบ และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้บางกล่ำดินเผา เพื่อสร้างอาชีพให้สมาชิก

“หลังการจัดตั้งมีกลุ่มนักศึกษา นักเรียน ผู้สนใจเข้ามาร่วมเรียนรู้ที่ศูนย์แห่งนี้เป็นจำนวนมาก”ที่ผ่านมาผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางกล่ำดินเผา ประสบปัญหาห้องสุขาไม่เพียงพอ เพราะมีเพียง 1 ห้อง สโมสรโรตารีหาดใหญ่อีสต์มองเห็นความสำคัญในปัญหานี้ จึงได้สร้างสุขาเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้ รวมทั้งส่งเสริมการทำงานของชุมชนให้เป็นไปอย่างราบรื่น”

นายนิมิตร กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้บ้านบางกล่ำดินเผา เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มาเรียนรู้ศิลปะ ส่วนตัวชื่นชมชุมชนแห่งนี้ เพราะทุกคนต่างมาร่วมทำด้วยจิตอาสา สอดคล้องกับสโมสรของเราที่ตั้งใจทำสิ่งดี ๆ บำเพ็ญประโยชน์ให้คนในชุมชน

“สโมสรโรตารีหาดใหญ่อีสต์วางแผนสนับสนุนให้ศูนย์การเรียนรู้บ้านบางกล่ำดินเผาต่อเนื่อง 3 ปีเพื่อ่ให้เป็นประโยชน์ต่อเนื่อง ทำให้เป็นรูปธรรม สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นภายในชุมชนแห่งนี้” นายนิมิตรกล่าว