ดร.นาที รัชกิจประการ เหรัญญิกพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ จ.สงขลา ร่วมกับทีมผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย ประกอบไปด้วย เขต 1 นายนราเดช คำทัปน์ เขต 2 นายเจษฎาพงษ์ ชูแก้ว เขต 3 นายสุคนธ์ เรืองกูล เขต 4 นายณัฐวุฒิ แสงศรีคำ เขต 5 นายจิรายุทธ์ ร่วมสุข เขต 6 นางอุไร โชติรุ่งโรจน์ เขต 7 นายณัฎฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ เขต 8 นายฮาหรน มันหลอ เพื่อแนะนำนโยบาย มีประชาชนร่วมฟังการปราศรัยกว่า 1 พันคน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

ดร.นาที กล่าวว่า ตนเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักจนประสบความสำเร็จ และเพราะความเคยสู้ชีวิตมาก่อน จึงทำให้รู้จักชีวิตของพี่น้องเป็นอย่างดีว่าต้องการอะไร ปัญหาของพี่น้องคือเรื่องปากท้อง ซึ่งเราได้คิดนโยบาย และแนวทางแก้ไขไว้ จากนี้ พี่น้องจะมีช่องทางทำกินมากขึ้น ทรัพย์สินของประชาชนจะนำมาหารายได้ได้ Grab และโฮมสเตย์ ต้องถูกกฎหมาย เราจะออกกฎหมายให้ปาล์มเป็นพืชพลังงานอย่างเต็มตัว เช่นเดียวกับการเปิดให้ประชาชนเข้าไปแชร์ส่วนแบ่งตลาดยางแปรรูป นอกจากนั้น ส่วนตัว มีส่วนทำให้พัทลุงกลายเป็นเมืองรองที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่ง จะนำประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้กับสงขลา

“สำหรับพรรคภูมิใจไทย เรามีแต่คนทำงานเป็น ทำเก่ง และทำเร็ว ไม่ใช่พรรคที่พูดดี แต่ทำไม่ได้ การให้โอกาสกับภูมิใจไทย เป็นการให้โอกาสใหม่ๆ แก่พี่น้องด้วย วันนี้ เราทราบว่าพี่น้องต้องการความเปลี่ยนแปลง ซึ่งตรงกับเราที่อยากพัฒนาสงขลาให้เปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ถ้าเบื่อเขา ก็ขอให้เลือกเรา เรามาด้วยใจ ทำงานด้วยใจ ท่านจะไม่หลผิดหวังแน่นอน”