สงขลา – กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตรขนมกลีบลำดวนจากแป้งข้าวสังข์หยด ผลงาน 2 อาจารย์คหกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เผยช่วยเพิ่มมูลค่าพันธุ์ข้าวพื้นเมืองพัทลุง ชี้คุณค่าทางสารอาหารสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคความจำเสื่อม

ขนมกลีบลำดวน ขนมไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ นิยมใช้ในงานพิธีมงคล และเป็นของฝากในเทศกาลต่าง ๆ ขั้นตอนการผลิตต้องใช้ความละเอียดอ่อนประณีต จึงทำให้มีการผลิตจำหน่ายไม่ค่อยแพร่หลายมากนัก

อาจารย์ฐิติมาพร หนูเนียม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกอนุสิทธิบัตรให้กับผลงานการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำดวนจากแป้งข้าวสังข์หยด จัดทำโดยตนและ ผศ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำดวนที่มีกลิ่นและรสชาติของแป้งข้าวของไทย เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย และเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ข้าวสังข์หยด ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ปลูกดั้งเดิมใน จ.พัทลุง อีกทั้งยังมีคุณค่าทางสารอาหารสูง โดยเฉพาะใยอาหาร โปรตีน ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัส ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการขับถ่าย บำรุงโลหิต บำรุงร่างกายให้แข็งแรงและป้องกันโรคความจำเสื่อม และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ

อาจารย์ฐิติมาพร กล่าวว่า ตนและทีมจึงมีแนวคิดในการนำข้าวสังข์หยด ซึ่งจัดเป็นพันธุ์ข้าวดั้งเดิมของทางภาคใต้ นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองของท้องถิ่น เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชน การประยุกต์ใช้แป้งข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำดวนเป็นการส่งเสริมการบริโภคขนมไทยโบราณให้แพร่หลายมากขึ้น สร้างช่องทางของอาหารเพื่อสุขภาพให้ผู้บริโภค ช่วยส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ และอนุรักษ์ขนมไทยโบราณให้ คงอยู่ เป็นที่รู้จักของคนรุ่นหลัง

ด้าน ผศ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำดวนจากแป้งข้าวสังข์หยด มีส่วนประกอบหลักคือ แป้งข้าวสังข์หยด น้ำตาลทรายป่น เกลือป่น และน้ำมันพืช ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตหลัก 4 ขั้นตอน ตั้งแต่การนำแป้งข้าวสังข์หยด น้ำตาลทรายป่น และเกลือป่น ร่อนด้วยตะแกรงร่อนแป้งให้เข้ากัน การนำน้ำมันพืชค่อย ๆ ใส่ในส่วนผสมที่ร่อนไว้ นวดจนเข้ากัน ปั้นก้อนได้ การนำแป้งที่นวดเข้ากันแล้ว มาแบ่งเป็นก้อนทรงกลม เพื่อขึ้นรูปเป็นขนมกลีบลำดวน และการนำแป้งที่ขึ้นรูปแล้ว เข้าอบด้วยเตาอบขนมไฟฟ้า โดยมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนมาก สามารถผลิตได้ทั้งในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่