บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ทะเลไทย (Reef Guardian Thailand), องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สานต่อ “โครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ (Marine Camp) ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2562 มีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิด พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, นายดีนัน พัทลุง ประธานสมาคม Reef Guardian Thailand, นายชอบ นิตรลาภ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), คณะอาสาสมัครหาดทิพย์, นักเรียนบนเกาะบุโหลนเลเข้ากว่า 190 คน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน อ.ละงู จ.สตูล

จากผลความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ Marine Camp ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2561 พบอัตราการรอดชีวิต และเจริญเติบโตของปะการังอยู่ที่ 80% สามารถขยายพันธุ์ปะการังได้ทั้งหมด จำนวน 185 ต้น 200 กิ่งสภาพแวดล้อมรอบแนวปะการังที่ขยายพันธุ์พบเจอปลาสลิดขาว และสัตว์ชนิดอื่น ๆ อาศัยอยู่ตามแนวปะการังเพิ่มขึ้น
ดังนั้นจึงจัดกิจกรรม Marine Camp เป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการัง ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและประมงในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของแนวปะการังร่วมกัน