สงขลา – “บ่าว-ณัฐวี บัวแก้ว” นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง สร้างนวัตกรรมใหม่ “ถุงเพาะชำจากยางพารา” ย่อยสลายได้ แห่งแรกในประเทศ

“บ่าว” นายณัฐวี บัวแก้ว เจ้าของถุงเพาะชำจากยางพารา ภายใต้แบรนด์ “Greensery” อายุ 24 ปี เผยจุดเริ่มต้นผลิตภัณฑ์ถุงเพาะชำจากยางพาราว่า เกิดจากการคิดหัวข้อโครงงานให้น้องสาวในการนำยางพารามาเพิ่มมูลค่า ตั้งธงไว้ 2 อย่างคือ 1. สิ่งที่นิยมใช้กันมาก และ 2. นำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างรวดเร็ว จึงเกิดเป็น “ถุงเพาะชำจากยางพารา”

“ผมเป็นลูกเกษตรกรชาวสวนยางที่ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อได้ศึกษาเชิงลึกพบว่า ราคายางพาราไม่สูงเกินกิโลกรัมละ 60 บาทแน่นอน เพราะขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดด้วย แต่สิ่งที่เรากำหนดราคายางได้ด้วยการแปรรูปยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อกำหนดราคาด้วยตนเอง”

ไฮไลท์ของเราคิดค้นพัฒนาให้ถุงเพาะชำสามารถย่อยสลายได้ ดูดซับน้ำทำให้ความถี่ในการรดน้ำลดลง ถุงมีธาตุอาหาร NPK ที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราซึ่งประสบปัญหาราคายางที่ตกต่ำ หากช่วยกันนำยางมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะสามารถช่วยกระตุ้นราคายางได้ ถือเป็นเจ้าแรกของประเทศ

นายณัฐวี กล่าวว่า ตนเป็นผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และได้รับความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และชักชวนเพื่อน นางสาวกุลธิดาเกตุแก้ว ที่มีความถนัดด้านยางพารา เข้ามาช่วยวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย

กุลธิดาเกตุแก้ว

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบใช้งานผลิตภัณฑ์โดย บริษัท โคโค่ อะกรีคัลเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายวัสดุเพาะกล้าคุณภาพสูง ได้รับผลการตอบรับที่ดีทำงานสะดวกขึ้น ลดระยะเวลา และพืชรอดตาย 100% จากการย้ายกล้า โดยวางแผนด้านการตลาดและการผลิต คาดว่าเดือนมีนาคมจำหน่ายเป็นทางการ ซึ่งมีฐานลูกค้าของบริษัทรองรับ

“ผมเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ไม่เก่งด้านวิจัยหรือการตลาด แต่ผมจบวิศวกรรมอุตสาหการ ม.อ. เรียนการบริการจัดการคน และแรงงาน จึงสามารถมองรูปแบบการทำธุรกิจนั้น ๆ ได้ สิ่งสำคัญผมคิดว่า ถ้าชอบและตั้งใจก็สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้” นายณัฐวี กล่าว

ตนอยากรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา อาทิ หมอน พรมละหมาด เสื้อชั้นใน หากไม่มีองค์ความรู้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ.ได้เปิดอบรมหลักสูตรด้านยางพาราอย่างต่อเนื่อง ตนก็ได้ความรู้จากการอบรมเหล่านี้

ติดตามอ่านฉบับเต็มที่ หนังสทอพิมพ์โฟกัส