สงขลา – เจดีย์องค์ขาวองค์ดำ บนยอดเขาแดง โดนมือดีทุบบริเวณฐานเจดีย์ “อ.สืบสกุล” เร่งกรมศิลปากรฯ บูรณะ ปลุกชาวสงขลาหวงแหนโบราณสถาน

นายสืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 70 คน เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “เมืองสงขลา” และลงพื้นที่จุดชมวิวบนยอดเขาแดง ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ที่มีโบราณสถานเสมือนกับจำลองความเป็น 3 วัฒนธรรมของเมืองสงขลาที่งดงามที่สุด กำแพงเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยา สุลต่านสุลัยมานเป็นเจ้าเมืองสงขลา

ซึ่งห่างจากกำแพงประมาณ 200 เมตร ทางเดินป่าบนยอดเขามีเจดีย์ 2 องค์ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมัย รัชกาลที่ 3 องค์แรกเป็นเจดีย์องค์พี่ ลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ก่อด้วยหินฉาบปูน ยอดปรักหักพัง มีสีดำ คนทั่วไปเรียกว่า “เจดีย์องค์ดำ” ส่วนเจดีย์องค์ที่สองเป็นเจดีย์องค์น้อง เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ก่อด้วยอิฐฉาบปูน มีสีขาว คนทั่วไปเรียก “เจดีย์องค์ขาว” ชาวบ้านเรียกเจดีย์สององค์นี้ว่า “เจดีย์สองพี่น้อง”

เมื่อเดินทางถึงยอดเขาพบว่า โบราณสถานฐานเจดีย์องค์ดำและองค์ขาวโดนทุบรื้อทำลาย ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้พี่น้องไทยทุกวัฒนธรรมของสงขลา และพี่น้องไทยทั้งประเทศ ต้องลุกตื่นขึ้นมาให้ความสำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

โดยให้นักศึกษาทั้งหมดช่วยกันลำเลียงอิฐที่นำมากองไว้กลับไปวางไว้ที่บริเวณที่ถูกทุบทำลาย เพื่อให้ทางกรมศิลปากร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบขึ้นมาตรวจสอบความเสียหายก่อน และได้แจ้งความที่ตำรวจภูธรสิงหนคร

จากที่ได้พูดคุยทาง กรมศิลปากร ที่ 11 สงขลา ได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว เนื่องจากเจดีย์ได้โดนทุบทำลายเมื่อเดือนธันวาคม 2561 โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการของบประมาณบูรณะซ่อมแซม ส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญรอช้าไม่ได้ ซึ่งฐานของเจดีย์โดนงัดออกมาแผ่น ๆ สามารถซ่อมแซมได้ โดยไม่จำเป็นต้องรองบประมาณบูรณะ

ทั้งนี้กรมศิลปากรฯ แจ้งมาว่าจะเร่งดำเนินการซ่อมในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์นี้ เราอาจต้องร่วมมือร่วมหัวใจกันขึ้นไปร่วมให้กำลังใจผู้ซ่อม และร่วมฉลองวันที่ซ่อมเสร็จอีกครั้ง ฉะนั้นการที่มุ่งมั่นนำสงขลาไปสู่เมืองมรดกโลก การจัดการแหล่งโบราณสถานที่สามารถดูแลได้

ขอบคุณภาพ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม