วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) ณ บริเวณสวนศรีตรัง รังบินหลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดพิธี “ทำบุญโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562” เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล โดยมีผู้ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์, รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมด้วยผู้มีอุปการคุณมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตลอดจนผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และญาติผู้เสียชีวิต ร่วมพิธีทำบุญโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562

 

โดยมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล ถวายผ้าบังสุกุล ประธานในพิธีถวายสังฆทานพร้อมปัจจัย พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ เผารายชื่อผู้เสียชีวิต พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

การทำพิธีทำบุญฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากเป็นเดือนแห่งการทำพิธีเปิดโรงพยาบาล เมื่อ 35 ปีที่แล้ว (โรงพยาบาลเปิดให้บริการเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2525) ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ให้บริการในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดใกล้เคียง และค่อยๆ ขยายไปถึง 14 จังหวัดภาคใต้ นอกจากเป็นโรงพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยโรคยากซับซ้อนที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้แล้ว โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล แพทย์ต่อยอดต่าง ๆ อีกด้วย

การเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และเป็นโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโรคยาก หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่มีผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล เนื่องจากบางครั้งผู้ป่วยเป็นโรคที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ ทำได้เพียงประคับประคอง หรือให้การดูแลรักษาอย่างดีที่สุด ก่อนที่ผู้ป่วยจะจากโลกนี้ไป

การดูแลผู้ป่วยไม่ใช่เพียงแค่ตอนผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ แต่หมายถึงการแสดงความเคารพผู้ป่วยทุกท่านที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล รวมถึงการให้ความสำคัญกับจิตใจของญาติผู้ป่วยที่ต้องสูญเสียผู้อันเป็นที่รักไปด้วย ดังนั้น การจัดพิธีทำบุญโรงพยาบาลฯ จึงเป็นพิธีที่สำคัญพิธีหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้ ญาติผู้เสียชีวิต ญาติผู้ป่วย และบุคลากรในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ป่วยที่เสียชีวิตทุกท่าน นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติผู้ป่วยและบุคลากรได้ร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย