20 กพ 62 เวลา 10.00 น ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมหารือวาระสงขลา วาระที่ 4 สงขลาเมืองกีฬา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายอำพล พงศ์สุวรรณ) ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าฯ ให้กำกับดูแล ขับเคลื่อนสงขลาเมืองกีฬา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้อำนวยการ สนง.กกท.จังหวัด เลขาธิการ สก.สข

โดยสรุปสาระสำคัญ สงขลาเมืองกีฬา สงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬานานาชาติ ตลาดนัดกีฬา ฯลฯ ส่วนรายละเอียดต่างๆ ได้มอบหมายให้แต่ละส่วนรับผิดชอบไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมชัดเจนต่อไป