โรงพยาบาลสงขลาร่วมกับศิษย์เก่าวรนารีเฉลิม รุ่น 51 จัดงาน “เขาน้อยร้อยบทเพลง” เพื่อเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บนเขาน้อย หารายได้สร้างห้องไอซียู และซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสงขลา


เมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ บนเขาน้อย เขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งได้มีการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลาโดยกลุ่มศิษย์เก่าวรนารีเฉลิม รุ่น 51 เขาน้อยเป็นจุดที่เสมือนเพชรของเมืองสงขลาสามารถมองเห็นได้ 360 องศาซึ่งขณะนี้กำลังได้รับความสนใจจากชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

โรงพยาบาลสงขลาร่วมกับศิษย์เก่าวรนารีเฉลิม รุ่น 51 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล ภายใต้ชื่องาน”เขาน้อยร้อยบทเพลง” เพื่อเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บนเขาน้อยและเพื่อหารายได้สร้างห้องไอซียูและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสงขลาโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและภริยา แขกผู้มีเกียรติ ชาวสงขลาและนักท่องเที่ยว ขึ้นไปนั่งเล่นฟังเพลงกันบนเขาน้อย ซึ่งบรรยากาศสบายๆและชื่นชมบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บนเขาน้อย หลังปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างสวยงามและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก


นางรัตนาวลี โลหะชุณ ศิษย์เก่าวรนารีเฉลิม รุ่น 51กล่าวว่า พวกเราซึ่งเป็นชาวจังหวัดสงขลามีความรักและอยากให้จังหวัดสงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากทุกที่ เราก็เห็นว่าเขาน้อยเป็นจุดที่เสมือนเพชรของเมืองสามารถมองเห็นได้ 360 องศาเราก็ได้มีโอกาสมาช่วยกันปรับปรุงสถานที่แห่งนี้กับเพื่อนๆ ก็เลยคิดจะจัดดนตรีให้คนได้มานั่งเล่นฟังเพลงกันบนเขาน้อย ซึ่งบรรยากาศสบายๆและประกอบกับทราบว่า ทางโรงพยาบาลสงขลาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดสร้างห้องไอซียูและเครื่องมือทางการแพทย์ก็เลยจัดกิจกรรม “เขาน้อยร้อยบทเพลง” นี้ขึ้น เพื่อหารายได้สร้างห้องไอซียูและซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสงขลาโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จึงเป็นที่มาของงานเขาน้อยร้อยบทเพลง ในวันนี้

นายแพทย์ ศราวิน สาครินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา กล่าวว่า พี่ๆเขารวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมบนเขาน้อย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา มีจิตใจกุศลที่อยากจะช่วยเหลือทางโรงพยาบาลสงขลาเพราะตอนนี้เราสร้างตึกใหม่ขึ้นมา แต่ก็ยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์พอสมควรพี่ๆเขาก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้และเพื่อหารายได้สร้างห้องไอซียูและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสงขลา เป็นการรวมตัวเพื่อให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาบ้านเกิดของเราร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคม