15 ก.พ.62 ที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน สุขด้วยศิลป์ กับ ศิลปินจิตอาสานานาชาติ 2019 พร้อมด้วยพญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ น.อ.อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล รองเสธ.ทรภ.2 นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลาและศิลปินจิตอาสารวม 12 ประเทศ จากประเทศไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฝรั่งเศส, อิตาลี, เกาหลี, แคนาดา, อินโดนีเซีย, พม่า, มองโกเลีย, ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์มาร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์

พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 2562 เป็นการรวมตัวของศิลปินจิตอาสาที่มากถึง 12 ประเทศ มากกว่าครั้งที่ผ่านมา ด้วยการเห็นถึงคุณค่าของงานศิลปะที่สามารถนำมาช่วยสร้างความผ่อนคลาย ลดปัญหาทางอารมณ์ มีสมาธิ ช่วยสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยจิตเวชได้โดยกิจกรรมตลอด 3 วัน เป็นการทำ Workshop การวาดภาพลงบนพินผิวต่าง ๆ

สำหรับกิจกรรม สุขด้วยศิลปะ กับศิลปินจิตอาสานานาชาติ 2019 ตลอด 3 วันนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินจิตอาสาทั้งจากเอเชียและยุโรป ตลอดจนผู้ป่วย ญาติและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกันผ่านงานศิลปะที่หลากหลาย แสดงออกถึงศักยภาพ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ

ตลอดจนช่วยสร้างสีสัน ความสดใสให้กับโรงพยาบาล อีกทั้งเป็นการเปิดบ้านเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับโรงพยาบาลจิตเวชที่จะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้สัมผัสถึง บรรยากาศที่ดูเป็นมิตรไม่น่ากลัว เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย เกิดทัศนคติที่ดีต่อปัญหาสุขภาพจิต ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์มีผู้ป่วยเข้ารับบริการโดยเฉลี่ยผู้ป่วยใน 2,000 รายต่อปี ผู้ป่วยนอก 70,000 คนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคจิตเวชจากสารเสพติดและโรคจิตเภท

นายสุบิน เมืองจันทร์ ศิลปินจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า งานครั้งนี้เป็นงานการกุศลมีกิจกรรมหลากหลาย Workshop กับศิลปินจิตอาสาชาวไทยและนานาชาติกว่า 100 คน งานวาดภาพบนเฟรม, วาดภาพบนแก้ว จาน, ถุงผ้า, สร้างผลงานร่วมกับศิลปินจิตอาสา ไฮไลท์ คือ การวาดภาพบนผนังอาคารอำนวยการ ด้วยเทคนิคสีสเปย์ ที่สะท้อนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจด้านสุขภาพจิต

ที่สำคัญเป็นการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดี ปรับภูมิทัศน์ให้งานศิลปะเชื่อมโยงกับชุมชน ผู้ป่วย และบุคลากร และผู้ป่วยได้มีมีส่วนร่วมทำกิจกรรมอีกด้วย