เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2562 นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ พร้อมนายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ กลุ่มภารกิจงานที่5 พบปะผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร จำนวน 22 ราย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด โดยมีนายอำเภอเจาะไอร้อง กำนันผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา และชาวบ้าน ประมาณ60 คน เข้าร่วมที่ หอประชุม อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรนั้น เป็นโครงการของ ศอ.บต.ที่ดำเนินตามนโยบาย “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” ของรัฐบาลที่มีต่อประชาชน