วิทยาลัยชุมชนสงขลา ส่งต่อข้าวช่อขิงกว่า 500 กิโลกรัม แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อจัดจำหน่ายสู่ท้องตลาดต่อไป

 

11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา อ.เทพา จ.สงขลา นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา นายปิยะกร สุวรรณมณี นวส.ปฏิบัติการเกษตรอำเภอเทพาร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบข้าวช่อขิง โดยกลุ่มยุวชนชาวนาโรงเรียนบ้านกระอานและกลุ่มปลูกข้าวช่อขิงบ้านกระอาน ทำการส่งมอบข้าวช่อขิง จำนวน 500 กิโลกรัม ให้แก่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สงขลา จำกัด

นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เปิดเผยว่า กิจกรรมวันนี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรได้จัดพิธีมอบข้าวช่อขิง โดยกลุ่มยุวชนชาวนาโรงเรียนบ้านกระอานและกลุ่มปลูกข้าวช่อขิงบ้านกระอาน ทำการส่งมอบข้าวช่อขิง จำนวน 500 กิโลกรัม ให้แก่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สงขลา จำกัด เพื่อจัดจำหน่าย ประชาสัมพันธ์ ข้าวช่อขิง ตราสามประดู่ ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองในอำเภอเทพาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย กระจายออกสู่ตลาดทั่วประเทศต่อไป

จากวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาให้เยาวชนมีความรักในอาชีพของพ่อแม่และภูมิใจในถิ่นเกิด และเป้าหมายเพียงเพื่อร่วมมือกันผลิตข้าวเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนและบริโภคในครัวเรือนของชุมชน วันนี้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกระอานกำลังประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

 

“เราได้ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน พร้อมไปกับเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้นำเรื่องข้าวช่อขิงของโรงเรียนบ้านกระอานเสนอในที่ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังใน จ.สงขลา เพื่อให้สนับสนุนเรื่องตลาดข้าวช่อขิงของชุมชน”