ชาวบ้านหาดใหญ่-สงขลาร่วมฟังผลกระทบรถไฟทางคู่!

วันนี้ 12 ก.พ 62 ที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลุ่มเครือข่ายบ้านมั่นคงหาดใหญ่ หรือ ชาวบ้านริมทางรถไฟรางคู่ปาดังฯ-หาดใหญ่ นับ 1000 คนร่วมประชุมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายรางรถไฟรางคู่เส้นทางสุไหงโกลก-ปาดังเบซาร์-หาดใหญ่-สงขลา

โดยมีหน่วยงานภาครัฐมารับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ชาวบ้านได้สอบถามไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น การชดเชยคิดเป็นตารางเมตรยังไง,การกำหนดเวลาแจ้งย้ายต้องขอคืนพื้นที่มากกว่า 120 วัน

สำหรับรายละเอียดจะนำเสนอให้ทราบอีกครั้ง