สงขลา – โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ใช้ศิลปะบำบัดผู้ป่วย ปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลให้เป็นมิตรเข้าถึงประชาชน พร้อมจัด “สุข ด้วย ศิลป์” นำศิลปินจิตอาสานานาชาติ ปันความสุขแก่ผู้ป่วยจิตเวช

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดงาน “สุข ด้วย ศิลป์” กับศิลปินจิตอาสานานาชาติ เพื่อแบ่งปันความสุขแก่ผู้ป่วยจิตเวชและเสริมสร้างสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา

พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้นำงานศิลปะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อบำบัดผู้ป่วย รวมทั้งให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปเป็นมิตรกับโรงพยาบาล ปรับภาพลักษณ์ให้เข้าถึงบริการมากขึ้น และปรับสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาลให้เสมือนอยู่บ้าน “friendly hospital”

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาฯ ถือเป็นแห่งแรกในประเทศที่มีการปรับนิเวศสู่การบำบัดเยียวยาจิตใจของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงนำศิลปินนานาชาติ 12 ประเทศ ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฝรั่งเศส, อิตาลี, เกาหลี, แคนาดา, อินโดนีเซีย, พม่า, มองโกเลีย, ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์มาร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ให้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนการจัดงานสอดคล้องกับนโยบาย “สงขลาเมืองแห่งความสุข”

“อยากให้ชาวสงขลาสัมผัสงานศิลปะที่หลากหลาย ปรับพื้นที่ให้เป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับทุกคน” พญ.บุญศิริ

นายสุบิน เมืองจันทร์ ศิลปินจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า งานครั้งนี้เป็นงานการกุศลมีกิจกรรมหลากหลาย Workshop กับศิลปินจิตอาสาชาวไทยและนานาชาติกว่า 100 คน งานวาดภาพบนเฟรม, วาดภาพบนแก้ว จาน, ถุงผ้า, สร้างผลงานร่วมกับศิลปินจิตอาสา ไฮไลท์ คือ การวาดภาพบนผนังอาคารอำนวยการ ด้วยเทคนิคสีสเปย์และการแกะสลักหิน

อ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส