สงขลา – “พี่ติ๊ก” นักธุรกิจผ้าขาวม้าเกาะยอ ต่อยอดไอเดีย “ผ้าทอใยสับปะรด” ย้อมสีธรรมชาติ ธุรกิจโต ชาวบ้านมีรายได้ ลูกค้าต่างชาติแห่จองออเดอร์

“พี่ติ๊ก” นางปริยากร ธรรมพุทธสิริ เจ้าของ หจก.รักษ์บ้านเรา เล่าว่า เมื่อปี 2558 เริ่มต้นทำธุรกิจผ้าขาวม้าเกาะยอทอมือย้อมสีสังเคราะห์ พัฒนาเป็นสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

กระทั่งเกิดแนวคิดพัฒนาผ้าทอเกาะยอโดยใช้เส้นใยสับปะรด และการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตกรรม โดยได้รับทุนศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0

ติ๊ก ปริยากร ธรรมพุทธสิริ

ผ้าทอจากเส้นใยสับปะรด เป็นการนําวัสดุเหลือใช้จากใบสับปะรดที่ทิ้งเปล่ามารีดเอาเส้นใย และปั้นเป็นด้ายโดยผ่านกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ และการทอมือเป็นผ้าผืน เพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทต่าง ๆ รับซื้อใยสับปะรดจากชุมชนที่ราชบุรี และ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในอนาคตจะรับซื้อจาก จ.พัทลุง และส่งเสริมการปลูกใน จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบและปรับปรุงลวดลายผ้า ทั้งแบบเดิมและแบบใหม่ ๆ ให้ดูทันสมัย มีหลายประเทศให้ความสนใจ อาทิ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และสวิสเซอร์แลนด์ และมียอดสั่งจองสินค้าจำนวนมาก

สำหรับการผลิตใช้การทอมือโดยชาวบ้าน สร้างโรงทอผ้าในพื้นที่เกาะยอ จ.สงขลา, พัทลุง และศูนย์เรียนรู้บางหยี อ.บางกล่ำ ทำให้มีรายได้สูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มไลน์การผลิตที่เรือนจำจังหวัดสงขลา การผูกเส้นด้าย

 

“คุณสมบัติของใยสับปะรด คือ ความเหนียว ทนทาน ต่อต้านแบคทีเรียและเชื้อรา สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าได้ และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ผลิตภัณฑ์มีหลากหลาย กระเป๋า เสื้อผ้า หมวก รองเท้า และกระเป๋า ราคาผ้าชิ้นเมตรละ 1,200 บาท และจะพัฒนาเป็นเฟอร์นิเจอร์ และผ้าม่าน เน้นส่งออกต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP ในอนาคตมีแนวคิดในการพัฒนาเส้นใยจากไม้กฤษณา หรือว่าเส้นใยอื่น ๆ ที่มีในพื้นถิ่นภาคใต้ อาทิ เส้นใยจากขิง ข่า ตะไคร้

“พี่หวังธุรกิจเติบโต แต่ต้องเติบโตไปพร้อมชาวบ้าน สิ่งสำคัญความมุ่งมั่น ความพยายาม และยึดธรรมะ การให้ทาน ส่งผลให้คิดสิ่งใหม่ ๆ สู่การต่อยอดธุรกิจ” พี่ติ๊ก กล่าว

แนวคิดหลักกับการทำธุรกิจจะยึดหลักของการทำกับชุมชน ตามนโยบายในหลวงรัชกาลที่ 9 และรักบ้านเกิดตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ขณะนี้คิดว่ายังไม่ประสบความสำเร็จ ต้องมีการพัฒนาอีกมาก สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จ คือ การทำให้คนทั่วโลกรู้จักเส้นใยสับปะรดจากประเทศไทย

อ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส