สงขลา – “พี่สน” จากพนักงานแบงก์สู่เกษตรกร ทำไร่นาสวน ผสมเกษตรอินทรีย์ ชีวิตความสุขที่พอเพียง “สวพ.8” ส่งเสริมปลูกผักบนแคร่สู้น้ำท่วม

นายธัชธาวินท์ สะรุโณ นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 (สวพ.8) เผยว่า สวพ.8 ร่วมกับเกษตรกรรำแดง วางแผนรับมือการปลูกพืชฤดูน้ำท่วม ซึ่งทุกปีมักประสบปัญหาน้ำท่วม ฝนชุก พืชผักเสียหาย ไม่มีผักขายซึ่งการปลูกผักบนแคร่จึงเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักบนแคร่ในพื้นที่ตำบลรำแดงและใกล้เคียง ผลการตอบรับดีมากสร้างรายได้เกษตรกร แม้ช่วงฝนชุกก็มีผลผลิต

ผักบนแคร่ มีการปลูกหลากหลายรูปแบบ ทั้งขนาดและวัสดุโครงสร้างที่แตกต่างกัน โดยจัดทำแคร่ปลูกสูงจากระดับพื้นดิน หรือระดับเอวของเกษตรกรสะดวกต่อการยืนทำงานดูแลพืชที่ปลูก ใช้ไนลอนรองก้นกระบะใส่ดิน เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ และใต้กระบะใช้ประโยชน์โดยการเลี้ยงแหนแดง พืชที่มีคุณสมบัติสลายตัวเป็นปุ๋ยได

“พี่สน” นางสนธิยา ละอองสกุล เกษตรกรปลูกผักบนแคร่ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา เล่าว่า เดิมเป็นพนักงานธนาคารกว่า 20 ปี วางแผนบั้นปลายชีวิต อยากใช้ชีวิตเรียบง่าย ตัดสินใจลาออกด้วยวัย 45 ปี หันมาทำนาสวนผสม ในพื้นที่ 9 ไร่ ปลูกฝรั่งกิมจู, มะม่วงโชคอนันต์, กล้วยน้ำว้า, กล้วยเล็บมือนาง, กล้วยหอม,กล้วยไข่, มะพร้าว และเลี้ยงปลานิล

“พี่เป็นลูกเกษตรกร พ่อเป็นข้าราชการ แต่จบทางด้านเกษตรจึงทำสวนผลไม้ มังคุด ทุเรียน เงาะ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พี่จึงมีความรู้และชอบทางด้านนี้”

โดยทดลองปลูก 3 แคร่ ได้ผลผลิตดี ช่วงน้ำท่วมผักก็อยู่รอด และเตรียมขยายพื้นที่ในการปลูกเพิ่มข้อดีการปลูกผักบนแคร่ ปลูกในระดับเอว ช่วยให้เข้าไปดูแลผักได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น อาทิ การกำจัดวัชพืช รดน้ำและปรุงดินได้ง่าย ซึ่งทำเกษตรอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยคอกในการปรุงดิน และกากน้ำตาลกำจัดศัตรูพืช รวมถึงต้องมีการเรียนรู้และพัฒนามากขึ้น

โดยผักหลากหลายชนิด อาทิ คะน้า, กวางต้งุ ,กวางตุ้งใต้หวัน, ผักกาดขาว และขึ้นฉ่าย จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ทุกวันพุธขายที่ตลาดหน้าอำเภอสิงหนครรวมถึงมีชาวบ้านเข้ามาซื้อถึงสวน

“พี่มีความสุข เมื่อเดินเข้าสวนท่ามกลางผลผลิตที่เติบโตขึ้นทุกวัน แม้ตัวเงินไม่ได้มากมายเท่ากับตตอนที่ทำงานแบงก์ แต่พี่ความสบายใจที่ได้อยู่แบบพอเพียง และได้ใช้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่ ในอนาคตอยากพัฒนาเป็นโฮมสเตย์” พี่สน กล่าว