2 ก.พ.62 พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยคุณแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 และคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการเดินทางลงพื้นที่ดังกล่าวถือว่ายากลำบากพอสมควร เนื่องจากมีน้ำขึ้นสูงท่วมถนนเป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ทำการตรวจเยี่ยมบ้านที่ได้รับความเสียหายและรอการซ่อมแซมช่วยเหลือ ในพื้นที่ซอยแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้นทั้งหมด 8 หลัง โดยคาดการในการซ่อมแซมและสร้างบ้านให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่ได้รับนโยบายมาจากท่านนายกรัฐมนตรี แต่เนื่องจากพื้นที่มีน้ำทะเลหนุน จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากต้องรอเวลาให้ระดับน้ำลดจึงสามารถเข้าทำการซ่อมสร้างบ้านได้ ทำให้พื้นที่ดังกล่าว เกิดความล่าช้าในการส่งมอบ แต่ทางแม่ทัพภาคที่ 4 ก็ได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ทหารทุกนาย เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย คืนความสุข ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็ว เช่นเดียวกับกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยให้ทุกส่วนเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด

และในส่วนของ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยในพื้นที่ซอยแสงวิมาน เช่นเดียวกัน ซึ่งภายในซอยดังกล่าว มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 32 ครัวเรือน น้ำยังคงท่วมขังเนื่องจากมีน้ำทะเลหนุนการสัญจรไปมาเข้าออกลำบาก ต้องรอเวลาน้ำลง จึงสามารถสัญจรได้สะดวก ทางสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 โดยคุณแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ จึงได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น มามอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยแสดงออกถึงความห่วงใย สร้างขวัญและกำลังใจ อยู่เคียงข้าง เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าวนี้ไปด้วยกัน