เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อาคารเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ได้มีการเตรียมความพร้อม สถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ระหว่างวันที่ 4 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการจัดเตรียมสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์  จัดวางเก้าอี้  และโต๊ะรับสมัครประจำจุดต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้สมัคร

นายเสน่ห์ รักรงศ์ ผอ.กกต.สงขลา เปิดเผยว่า กกต.สงขลาได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์ พร้อมทั้งระบบสื่อสารต่างๆเพื่อรองรับผู้สมัครส.ส. และกองเชียร์ จากพรรคการเมืองประมาณ 33 พรรค และแต่ละเขตคาดว่าน่าจะมีผู้สมัครไม่ต่ำกว่า เขต ละ 15 คนคาดว่าพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันแรกบรรยายกาศการรับสมัครคงจะคึกคัก