ปีนี้ เป็น ปีที่ 7 แล้วที่ผมจัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งใต้แสงจันทร์ บนลานโล่งที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ที่บริสุทธิ์ ของ บ้านทางไท โฮมสเตย์ ริมคลองบางกล่ำ อ,บางกล่ำ จ.สงขลา ลานโล่งที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน ที่เป็นปลายแหลม มีคลองขนาบทั้งสองด้าน ฝั่งหนึ่งนั้นคือ คลองบางกล่ำ คลองสายหลักที่กั้นระหว่าง อ.บางกล่ำ และ อ.ควนเนียง ปลายสุดของคลองอยู่ที่ทะเลสาบสงขลา ต้นน้ำไม่มี

คลองบางกล่ำ เป็นคลองตัน เป็นมือของทะเลสาบสงขลา น้ำขึ้นน้ำลงตามทะเล มีสามน้ำคือ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และปริมาณฝนที่ตกลงมา

คลองอีกสายที่ขนาบลานโล่งของบ้านทางไท โฮมสเตย์ ที่ผมทำเป็นเวทีคอนเสิร์ตคือ คลองคูหลด เป็นคลองสายสั้นๆ ที่เชื่อมกับคลองบางกล่ำ ที่บริเวณปลายแหลมหน้าบ้านทางไท โฮมสเตย์ และแบ่งน้ำจากคลองบางกล่ำไหลออกสู่ทะเลสาบสงขลาอีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกันก็นำน้ำจากทะเลสาบสงขลา มาหมุนเวียนในคลองบางกล่ำ ตามฤดูกาลอีกทางหนึ่ง เช่นเดียวกัน

6 ปีที่ผ่านมา ของการจัดคอนเสิร์ตทางไท ตั้งแต่ที่ 1 ถึงครั้งที่ 6 มีเพื่อนพ้อง น้อง พี่ ที่มีหัวใจเดียวกันคือ มาเพื่อสนับสนุนกลุ่มสื่อทางไท และสนับสนุน  วิชาญ ช่วยชูใจ ให้ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในนามของกลุ่มสื่อทางไทต่อไป เพราะผมระบุชัดเจนว่า รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตนั้น เพื่อหนุนเสริมช่วย วิชาญ ช่วยชูใจ และกลุ่มสื่อทางไท แต่ละปีมีผู้มาร่วมงานเต็มลานกว้าง ไม่น้อยกว่า 120 โต๊ะ หรือ 1,000 คน
ผมจัดคอนเสิร์ตทางไท ด้วยวัตถุประสงค์หลักๆ สองสามประการด้วยกัน หนึ่งนั้นคือ เพื่อให้คนภาย

นอกที่มาคอนเสิร์ตทางไท ได้ดูได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัสถึงความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของคลองบางกล่ำ เห็นถึงนิเวศน์ เกษตร วัฒนธรรมของบางกล่ำ และอยากให้ทุกคนได้เห็นได้รู้ถึงคุณของสิ่งดีๆ เหล่านี้ จะได้ช่วยกันหวงแหนดูแลรักษาต่อๆ ไป ทั้งในพื้นที่บางกล่ำเอง และขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
อีกประการหนึ่งนั้น ผมจัดคอน-เสิร์ตเพื่อหารายได้มาหนุนเสริมช่วยผมเองได้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในนามกลุ่มสื่อทางไท ซึ่งมีทั้งรายการวิทยุ โทรทัศน์ และในปัจจุบันก็เพิ่มร้านทางไทย ?ร้านค้าของชาวบ้าน? ขึ้นมาอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งผมก็ไม่ผิดหวัง มีเพื่อนพ้องน้องพี่ มาสนับสนุนและให้กำลังใจผมกันเกินความคาดหมายในทุกๆ ปี

ประการหนึ่งด้วย ก็คือ การจัดคอน-เสิร์ตทางไท เพื่อช่วยบุคคลอื่น นอกจากช่วยผมเองและกลุ่มสื่อทางไทแล้ว  ปี 2556ผมมอบเงินที่ได้จากการจัดคอนเสิร์ตทางไท ครั้งที่ 2 ทั้งหมด 130,000 บาท ช่วย?น้าหว่อง? มงคล อุทก ซึ่งขณะนั้นป่วยพิการเป็นอัมพาต ผมมอบเงินทั้งก้อนให้กับน้าหว่อง บนเวทีดนตรีคาราวานในคืนวันนั้นต่อหน้าทุกๆ ท่านที่มาร่วมงาน

ปีล่าสุด คอนเสิร์ตทางไท ครั้งที่ 7 ผมก็มอบเงินทั้งหมด ที่ได้จากการประมูลเสื้อของ อาจารย์ไข่ มาลีฮวนน่า  สมทบกองทุนเด็กบางกล่ำ รักษ์คลองบางกล่ำ ไปเกือบ 40,000 บาท เพื่อให้เด็กๆ ลูกหลานคนบางกล่ำ เพื่อให้เด็กๆ ลูกหลานสองฝั่งคลองบางกล่ำ ได้มีทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรม ดูแลรักษาคลองบางกล่ำต่อไป

ปีนี้ ปี 2561 ปีที่ 7 ของคอนเสิร์ตทางไท ปีที่กิจกรรมเล็กๆ ที่ผมปั้นขึ้นมาได้เดินทางมาถึงกว่าครึ่งทศวรรษของการขับเคลื่อน คอนเสิร์ตครั้งนี้ ผมเลือกศิลปินบ้านเรา 20 ปี ตุด นาคอน และ วงนาคอน จากจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าของเพลงแต่ก่อน พบกับ 20 ปี สมพงศ์ วงลูกคลัก ศิลปินลูกลุ่มทะเลสาบสงขลา จากอำเภอระโนด โดยมี วงใต้สวรรค์ ศิลปินวงสร้าง-สรรค์จากจังหวัดพัทลุง ซึ่งวันนี้บ้านของวงใต้สวรรค์ ได้กลายเป็น ?ตลาดใต้โหนด? ไปเสียแล้ว
เข้าร่วมสร้างสรรค์บรรยากาศมิตรภาพให้กับ คอนเสิร์ตทางไท ครั้งที่ 7 พบกันครับ 24 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นเป็นต้นไป ที่บ้านทางไท โฮมสเตย์ ริมคลองบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

ทางไท ชี้ทิศ เสริมทาง สร้างไทย เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ชุมชน