สงขลา – รพ.สงขลานครินทร์ เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ Check up Center ใช้แอปพลิเคชั่นระบบ A.I. และตู้คิวอัจฉริยะ พัฒนาก้าวสู่ Smart Hospital

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารพระบรมราชชนก (อาคาร 100 ปี) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center) พร้อมด้วย รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม

ตลอดจนมีการส่งมอบระบบ Smart Hospital หรือ Smart Health และตู้คิวอัจฉริยะ จากทีมบริษัท MY HEALTH GROUP ผู้คิดค้นและพัฒนาแอพลิเคชั่น “มายเฮลท์เฟิร์ส MY HEALTH FIRST” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทยในการจัดทำตู้คิวอัจฉริยะ ซึ่งระบบดังกล่าวจะคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมไปถึงโอกาสของการพัฒนาระบบให้ผู้ป่วยสามารถจองคิวได้แม้จะอยู่ที่ใดก็ตาม

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ กล่าวว่า ศูนย์ตรวจสุขภาพแห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกในการ “ร่วมดูแล” ภาวะสุขภาพ มุ่งหวังคัดกรองและควบคุมความเสี่ยงต่อสุขภาพตามเพศ และวัย ในผู้รับบริการอย่างองค์รวม มีการสอบถามความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงด้วยกระบวนการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ หากพบความผิดปกติจะได้รับการส่งต่อเพื่อปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ที่คลินิกบริการพิเศษโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โดยเปิดให้บริการทางด้านการตรวจสุขภาพ ตามโปรแกรมต่าง ๆ นับตั้งแต่การตรวจในโปรแกรมเริ่มต้นไปจนกระทั่งโปรแกรมสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจเช็คร่างกายแบบละเอียด ซึ่งการให้บริการของศูนย์ตรวจสุขภาพจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้รับบริการที่ต้องการความรวดเร็ว เพราะศูนย์ดังกล่าวจะเป็นส่วนให้บริการที่แยกออกจากระบบการให้บริการเดิม และมีการพัฒนาระบบการให้บริการในด้านต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาสู่การเป็น SMART HOSPITAL

นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลยังมีความร่วมมือกับบริษัท My Health Group  พัฒนา application myHealthFirst ซึ่ง นพ.เอกทิตย์  กู้ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท My Health Group ได้กล่าวว่า application ดังกล่าว พัฒนาโดย ทีมแพทย์และวิศวกร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ และ รพ.หาดใหญ่

ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เราอยากให้คนไทยทุกคน มีประวัติการรักษา ตรวจสุขภาพ ยาที่ใช้ประจำ แพ้ยา และสรุปผลการรักษา ผ่าตัดจาก รพ. ติดตัวไปทุกที่ เพราะเป็นข้อมูลสำคัญในภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน หรือเปลี่ยนสถานบริการพยาบาล”

และยังเป็นแอปพลิเคชั่นตัวแรกของโลกที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I. in Health Care) มาช่วยดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยประเมินการกินอาหาร-ออกกำลังกาย (Lifestyle) ผลการตรวจเลือด-ตรวจร่างกายมาสร้างเป็นคำแนะนำสุขภาพให้ดีขึ้น แบบเฉพาะบุคคล

myHealthFirst สามารถบันทึกอาหารที่รับประทาน คำนวณพลังงานแคลอรี่จากอาหาร บันทึกการออกกำลังกายแบบอัตโนมัติผ่านทาง โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โดยใช้คำสั่งเสียงหรือการถ่ายภาพ มีคำแนะนำจากระบบ A.I. และแพทย์ สามารถบันทึกบันทึกข้อมูลผลตรวจรักษา แบบอัตโนมัติจากระบบปฏิบัติการ ของโรงพยาบาล (HIS) ช่วยให้การใช้งานของเจ้าหน้าที่ รพ.สะดวกมากขึ้น