วิทยาลัยชุมชนสงขลา เปิดหลักสูตรระยะสั้น สอนทำเครื่องแกง เรียนทำขนม หวังสร้างรายได้เพิ่มความมั่นคงให้ชุมชน

วันที่ 28-30 มกราคม ที่ผ่าน นางสาวเอมอร เอี่ยมอักษร นักวิชาการศึกษา รับผิดชอบในงานหลักสูตรฝึกอบรม และนางสาวศุภาพิชญ์ แก้วหนู เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฝึกอบรม ลงพื้นที่ตำบลสะบ้าย้อย และตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เปิดการอบรมตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านอาชีพที่ใช้เวลาฝึก 18 ชั่วโมง โดย ตำบลสะบ้าย้อย มีความต้องการฝึกอบรมการทำเครื่องแกงทำการอบรม ณ บ้านเลขที่ 107/2 ตำบลสะบ้าย้อย

โดยมีนางสุพัตรา แก้วมุณี เป็นวิทยากร และตำบลจะแหนต้องการฝึกอบรมการทำขนมประเภทเบเกอรี่ ทำการอบรม ณ มัสยิดโต๊ะหมี โดยมีนางสาวกอดะ มันอิ เป็นวิทยากร ซึ่งทั้งสองหลักสูตร มีผู้จำนวนหลักสูตรละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน และผ่านการฝึกอบรมทั้ง 60 คน ทั้งสองกลุ่มมีความต้องการในการเรียนผ่านกระบอกเสียงอย่างบัณฑิตแรงงาน ที่ส่งผ่านความต้องการมายังวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ดำเนินการต่อในการสนองความต้องการอบรมวิชาชีพให้กับชาวบ้าน ซึ่งความรู้และทักษะของผู้เรียนกลุ่มเครื่องแกงที่จะนำไปพัฒนาตนเอง เป็นการปรับปรุงสูตรเครื่องแกงให้มีรสชาติที่ดีขึ้น ทั้ง เครื่องแกงส้ม เครื่องแกงเผ็ด เครื่องแกงมัสมั่น เครื่องแกงพะแนง และเครื่องแกงเขียวหวาน พร้อมทั้งการวางแผนนำสูตรเครื่องแกงที่ปรับรสชาติจำหน่ายในชุมชนต่อไป ทั้งนี้ยังมีการเรียนรู้การทำน้ำพริกนรกและน้ำพริกกุ้งเสียบเพิ่มเติม

ส่วนของกลุ่มผู้เรียนการทำขนมเบเกอรี่ เรียนหลักสูตรทั้งเค้กหน้าส้ม เค้กหน้าช็อคโกแลต บราวนี่ เค้กกล้วยหอม และบัตเตอร์เค้ก แต่ละชนิดไม่ใช่ขนมพื้นถิ่น แต่กลุ่มผู้เรียนรู้การทำขนมเหล่านี้เพื่อมาปรับประยุกต์กับวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อในชุมชน อย่างส้มแขก ซึ่งอนาคตเค้กส้มหน้านิ่ม อาจจะใช้ส้มแขกแทนน้ำส้มสังเคราะห์ เค้กส้มแขกอาจเป็นขนมประจำถิ่นของสะบ้าย้อยในอนาคต การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งสองหลักสูตร ใช่จะได้แต่หลักวิชาชีพ หลักวิชาชีวิตที่แต่ละวันต่างคนต่างห่างเหินขาดการพูดคุยกันในชีวิตประจำวัน กลับมาได้พูดคุย แลกเปลี่ยนสร้างความสนิทชิดเชื้อ สังคมชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม รวมตัวในการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนต่อไปในอนาคต กล่าวได้ว่าการสร้างคนฐานรากให้ทีความมั่นคงด้านการเลี้ยงชีพอยู่ในชุมชนอย่างเป็นสุข เป็นหนึ่งภารกิจที่สำคัญของวิทยาลัยชุมชนสงขลา