วิทยาลัยชุมชนสงขลา เปิดอบรมชาวบ้านสะบ้าย้อย ฝึกทำเครื่องแกงหวังเสริมรายได้

เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา นางสาวเอมอร เอี่ยมอักษร นักวิชาการศึกษา รับผิดชอบงานหลักสูตรฝึกอบรม และนางสาวศุพาภิชญ์ แก้วหนู เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฝึกอบรม ได้เดินทางไปยังบ้านสุโส๊ะ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการทำเครื่องแกง 18 ชั่วโมง ตามโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้สนใจเรียนจำนวน 30 คน ซึ่งมีนางกอดะ มันอิ เป็นวิทยากร

นางณัชมีนา เด็นเต๊าะ ประธานกลุ่มแม่บ้านสุโส๊ะ กล่าวว่าที่ผ่านมาได้รวมตัวทำผลิตภัณฑ์น้ำบูดูสำเร็จรูป ตั้งแต่ปี 2553 จวบจนปัจจุบัน แต่วันนี้เริ่มประสบกับปัญหาต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น อย่าง น้ำบูดูใสที่เป็นส่วนผสมสำคัญที่ต้องสั่งมาจากที่อื่น จากราคาลิตรละ 35 บาท เพิ่มขึ้นเป็นลิตรละ 65 บาท รวมทั้งส่วนผสมจำพวกน้ำตาลทรายที่ราคาสูงขึ้น

ทางกลุ่มจึงจำเป็นต้องปรับราคาน้ำบูดูสำเร็จรูปจากเดิมที่ขายส่งให้กับร้านค้าต่างๆ ลิตรละ 20 บาท ขายในราคาลิตรละ 40 บาท ทำให้จำนวนออเดอร์การสั่งลดลง เหลือแค่เพียงลูกค้าร้านค้าในชุมชน และตลาดนัดบริเวณบ้านสุโส๊ะ ที่ยังคงมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อม สร้างความอร่อยให้กับข้าวยำ และอาหารประเภทอื่นๆที่ใช้น้ำบูดูเป็นตัวชูโรง

“กลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้จึงมองหาอาชีพเสริมที่สามารถนำทรัพยากรในชุมชนมาเป็นวัตถุดิบ และสามารถลดต้นทุนในการผลิต จึงบอกต่อความต้องการไปยังบัณฑิตแรงงานประจำตำบลธารคีรี และส่งผ่านความต้องการนั้นมายังวิทยาลัยชุมชนสงขลา จึงได้มีการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น”