ยะลา : รมว.คมนาคม เคาะสนามบินเบตง แล้วเสร็จ 60 % คาดได้ใช้ มิ.ย.63นี้ รองรับผู้โดยสาร 8 แสนคน/ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคมนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้า “โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง” จังหวัดยะลา และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้านต่างๆเพื่อการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง โดยมี นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะผู้บริหาร จากกรมท่าอากาศยาน นายณัฐวัฒน์ สุภานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ( วิศวกรรม) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ นายสุรพงค์ แจ่มเจริญ ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมประชุม

ตามที่ครม.ได้มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 นั้น กรมท่าอากาศยาน ได้ดำเนินการก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดในกรอบวงเงิน 1316,732,396.16 บาท มีความคืบหน้าผลงานรวมในเดือน ธันวาคม 2561 คิดเป็น 68% คาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณเดือน กรกฎาคม 2562 เมื่อดำเนินแล้วเสร็จ จะมีขนาดทางวิ่งกว้าง 30 เมตรและยาว 1,800 เมตร สามารถรองรับอากาศยาน แบบ ATR 72 และ Q -400 (จำนวน 80 ที่นั่ง)

สำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ในกรอบวงเงิน 338,388,888 บาท มีความคืบหน้าผลงานรวม ณ เดือนธันวาคม 2561 คิดเป็น 60.18%
คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งอาคารที่พักผู้โดยสาร สามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วน 300 คนต่อชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้ 876,000 คนต่อปี

นอกจากนี้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รายงานความคืบหน้าของแผนการเตรียมความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่และการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ และกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานความคืบหน้าในการเตรียมการติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศและการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน

ซึ่งผลการประชุม ท่าอากาศยานเบตงจะพร้อมเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน 2563

**ภาพหน้าปกเป็นเพียงภาพประกอบ