สงขลา : กศน.ภาคใต้ จับมือ ยูเนสโก มอบทุนการศึกษา พร้อมเดินหน้าสร้างโอกาสเด็กตกหล่นทางการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 500 คน ภายใต้โครงการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ และในวันนี้ได้มอบทุนช่วยเหลือผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี จำนวน 100 คน มีทั้งในสถาบันปอเนาะและ กศน.จังหวัดปัตตานี โดยมีนายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคใต้ เป็นประธานเปิด

พร้อมด้วยมีนางมาเรียม ยาสาแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายสุรพล สงฆ์ณรงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี นางสาววิลาวัลย์ มูลจันที ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองปัตตานี และคณะครู กศน.ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้

นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคใต้ เปิดเผยว่า สถาบัน กศน.ภาคใต้ ร่วมกับองค์การยูเนสโก กรุงเทพ จัดกิจกรรมมอบทุนช่วยเหลือผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี จำนวน 100 คน มีทั้งในสถาบันปอเนาะ และ กศน.จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้

องค์การยูเนสโก กรุงเทพ มอบทุนให้กับเด็กตกหล่น จากระบบการศึกษา หากดูสถานการณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบสภาวการณ์เยาวชนตกหล่นในระบบการศึกษา ที่ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งขณะนี้เราได้นำร่องใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา คือ อำเภอ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย

“ชีวิตเด็กบางคนต้องต่อสู้ มากกว่าเด็กคนอื่น บางคนไม่ได้เรียนเพราะขาดทุนทรัพย์ เค้าขาดโอกาสจริงๆ เราต้องแนะนำเค้าว่า อุปสรรค์ในชีิวิตเป็นเรื่องธรรมดา เกิดมาครั้งหนึ่งต้องเรียนรู้ให้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริง” ผอ.อรัญ กล่าว