ชวนจิบชาหาความรู้สร้างสังคม “SMEs คุณภาพ”

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเสริมความร้ผู ้ปู ระกอบการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหน่วยงานรัฐและเอกชน “ชวนจิบชา หาความรู้” เพื่อสร้างสังคม SME ที่มีคุณภาพ

พิชัย จงไพรัตน์

  

ผศ.คำรณ พิทักษ์

นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคใต้ เผยว่า สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรม “Afternoon Tea Talk” ชวนจิบชา หาความรู้ เพื่อสร้างสังคม SME ที่มีคุณภาพ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 8080 คาเฟ่ ถนนสามชัยอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับสมัคร 30 คนเท่านั้น

เนื่องจากในปัจจุบันเครือข่ายผู้ประกอบการSMEs ถือว่ามีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ หากเครือข่าย SMEs มีความเข้มแข็งก็ทeให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า รวมถึงการเชื่อมโยงต่อยอดธุรกิจซึ่งกันและกันได้

นอกจากนั้น เสริมสร้างความรู้รอบด้านให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ภายในกิจกรรมจะเชิญหน่วยงานรัฐและเอกชนหรือบุคคลต่าง ๆ มาให้ความรู้ SMEs พูดคุยถึงเรื่องราวของหน่วยงานนั้น ๆ หรือกลเม็ดเคล็ดลับการทำงานเพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง รวมถึงเพิ่มโอกาสในการพัฒนา

กิจการอีกด้วยกิจรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเชิญ ผศ.คำรณพิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ร่วมให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ “อุทยานวิทย์ฯเพื่อนคู่คิดสร้าง sme ให้สำเร็จด้วยนวัตกรรม” และสนทนาแลกเปลี่ยนกันอย่างทั่วถึง

นายพิชัย กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีนโยบายระดับชาติ Thailand 4.0 ดังนั้นการทำธุรกิจผู้ประกอบการจำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบการ 4.0 เช่นเดียวกัน ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) หน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลด้านการวิจัย และนวัตกรรมที่ครบครัน

ทางสมาพันธ์ฯ อยากให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อผลักดันธุรกิจของตัวเองให้มีนวัตกรรมได้ ขอเพียงแค่ผู้ประกอบการมีความตั้งใจจริงสามารถมาร่วมฟังในกิจกรรมในครั้งนี้การจัดงานนี้คาดหวังว่า SMEs ใน
จังหวัดสงขลามีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากหน่วยงานมากขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการที่ได้ทั้งมิตรภาพและความรู้ หากผลตอบรับดีจะขยายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น

“ผมอยากเชิญชวน SMEs ที่สนใจมาร่วมกิจกรรม มั่นใจว่าจะได้รับความรู้คู่มิตรภาพพร้อมข้อคิดดี ๆ จากหน่วยงานที่ทางสมาพันธ์ฯ เชิญมาแน่นอน” นายพิชัย กล่าว