สงขลา – ผู้ว่าฯ สงขลา ขับเคลื่อนวาระสงขลาศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคใต้ “สงขลาเมืองแห่งความสุข” ยึดหลักลงมือทำทันที

21 มกราคม 2562 ที่ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานการวางแผนขับเคลื่อนวาระสงขลา เพื่อวางแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ซึ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสงขลาอย่างมีความสุขและปลอดภัย

นายวีรนันทน์ กล่าวว่า จากการประชุมขับเคลื่อนวาระสงขลาศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้ 12 วาระ “สงขลาเมืองแห่งความสุข” โดยมีการกำหนดการพัฒนาให้เกิดความสำเร็จ ได้แก่ การพัฒนาเขาน้อย เขาตังกวน นางเงือก หาดสมิหลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวภูเขา ทะเล กลางเมืองสงขลา, การพัฒนาเมืองเก่าสงขลา, พัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตที่เกาะยอ, การท่องเที่ยวเชิงศรัทธาคาบสมุทรสทิงพระ, การพัฒนาสงขลาสู่เมือง Mice City, การพัฒนาทะเลสาบสงขลาสู่การท่องเที่ยวสงขลาเมืองอาหาร, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาคอหงส์ และการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และตลาดท่องเที่ยว

ภายใต้แนวคิด “มาสงขลาครบเครื่อง เรื่องท่องเที่ยว สงขลาเมืองแห่งความสุข” ซึ่งจะมีการจัดทำแผนการดำเนินงานการกำหนดกิจกรรม รวมทั้งแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายที่ทำให้สงขลาศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่าง การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวให้เกี่ยวเนื่องกัน อาทิ การพัฒนาเขาคอหงส์ เราจะต้องมาช่วยกันเสริมแรงในส่วนนี้ ช่วยกันลงแรงอย่างเป็นเอกภาพ

“แผนงานเร่งด่วนด้านการท่องเที่ยว หลักสำคัญ คือ ลงมือทำทันที”

นอกจากนั้น วาระเมืองสะอาด พัฒนาหาดสมิหลาสะอาด ก็ต้องลงมือทำในทันที โดยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ซึ่งสาเหตุที่ชัดเจน คือ ขยะจากทะเล และนักท่องเที่ยว

โดยหาแนวทางการจัดการขยะ ขยะจากทะเล ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันเก็บในทุกสัปดาห์ ส่วนขยะที่มาจากนักท่องเที่ยวนั้น ต้องมีการควบคุม หรือเตือนเรื่องถังขยะ และถังขยะให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว ซึ่งบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ ที่สำคัญใช้แรงและใช้ใจ

ติดตามอ่านเพิ่มที่ หนังสือพิมพ์โฟกัส