สงขลา – ผู้ว่าฯ สงขลา ขับเคลื่อนวาระสงขลาศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคใต้ “สงขลาเมืองแห่งความสุข” ยึดหลักลงมือทำทันที

21 มกราคม 2562 ที่ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานการวางแผนขับเคลื่อนวาระสงขลา เพื่อวางแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ซึ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสงขลาอย่างมีความสุขและปลอดภัย

นายวีรนันทน์ กล่าวว่า จากการประชุมขับเคลื่อนวาระสงขลาศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้ 12 วาระ “สงขลาเมืองแห่งความสุข” โดยมีการกำหนดการพัฒนาให้เกิดความสำเร็จ ได้แก่ การพัฒนาเขาน้อย เขาตังกวน นางเงือก หาดสมิหลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวภูเขา ทะเล กลางเมืองสงขลา, การพัฒนาเมืองเก่าสงขลา, พัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตที่เกาะยอ, การท่องเที่ยวเชิงศรัทธาคาบสมุทรสทิงพระ, การพัฒนาสงขลาสู่เมือง Mice City, การพัฒนาทะเลสาบสงขลาสู่การท่องเที่ยวสงขลาเมืองอาหาร, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาคอหงส์ และการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และตลาดท่องเที่ยว

ภายใต้แนวคิด “มาสงขลาครบเครื่อง เรื่องท่องเที่ยว สงขลาเมืองแห่งความสุข” ซึ่งจะมีการจัดทำแผนการดำเนินงานการกำหนดกิจกรรม รวมทั้งแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายที่ทำให้สงขลาศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่าง การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวให้เกี่ยวเนื่องกัน อาทิ การพัฒนาเขาคอหงส์ เราจะต้องมาช่วยกันเสริมแรงในส่วนนี้ ช่วยกันลงแรงอย่างเป็นเอกภาพ

“แผนงานเร่งด่วนด้านการท่องเที่ยว หลักสำคัญ คือ ลงมือทำทันที”

นอกจากนั้น วาระเมืองสะอาด พัฒนาหาดสมิหลาสะอาด ก็ต้องลงมือทำในทันที โดยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ซึ่งสาเหตุที่ชัดเจน คือ ขยะจากทะเล และนักท่องเที่ยว

โดยหาแนวทางการจัดการขยะ ขยะจากทะเล ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันเก็บในทุกสัปดาห์ ส่วนขยะที่มาจากนักท่องเที่ยวนั้น ต้องมีการควบคุม หรือเตือนเรื่องถังขยะ และถังขยะให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว ซึ่งบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ ที่สำคัญใช้แรงและใช้ใจ

ติดตามอ่านเพิ่มที่ หนังสือพิมพ์โฟกัส

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง