อดีตอาจารย์มรภ.สงขลา ผันตัวเปิดสวนสมุนไพรเน้นแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน หวังสานแรงบันดาลใจวัยเด็ก

“แอ๊ฟ” หรือ นางสาววิริญญา จ่าวิสูตร เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสตูล (Young Smart Famer)เผยว่า หลังจากเรียนจบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้ทำงานประจำเช่นเดียวกับเพื่อนๆ คนอื่นคือ เป็นอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลังจากนั้นเปลี่ยนสายงานไปเป็นพนักงานโรงแรม 10 ปีจึงรู้สึกอิ่มตัวกับชีวิตของพนักงานเงินเดือนหลังกลับบ้านเกิดที่ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูลนึกถึงอาชีพเกษตรกร เพราะเป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว

ช่วงแรก ๆ ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก จึงไปศึกษาศาสตร์พระราชา ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี ได้เรียนรู้วิชาการพึ่งตนมาหลายอย่างรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และการดูแลตนเองด้วยวิถีหมอบ้าน ประทับใจจึงอยากรื้อฟื้นวิชาเหล่านี้

“เมื่อก่อนครอบครัวพี่ปลูกยางพารา พืชผักสวนครัว แต่เราอยากทำอะไรที่แตกต่าง เลยมองว่าอยากใช้พื้นที่บ้านเกิด สร้างบ้านเป็นแหล่งพันธุ์พืชสมุนไพรเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรที่สำคัญ และแปรรูปเพื่อนำมารักษาคน สร้างรายได้ให้ตัวเอง”

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร ใช้พื้นที่เล็กๆ500 ตารางวา ข้างบ้านแปรสภาพจากสวนปาล์ม ให้เป็นสวนสมุนไพร ได้แรงบันดาลใจจาก ความชอบในวัยเด็กที่มีความทรงจำเกี่ยวกับคุณปู่ ซึ่งเป็นหมอบ้านสามารถรักษาโรคได้ด้วยสมุนไพร

ขอบคุณรูปภาพ : Wirin Jvisoot