ถึงชั่วโมงนี้ ทางกรุงเทพมหานครและเขตประเวศ ออกมาจัดการเรื่องตลาดที่อยู่รอบๆ บ้านของ คุณป้ามือขวาน กันอย่างคึกคัก โดยอาศัยอำนาจในมือที่มีนั่นคือ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งตลาด มีการยื่นคำขาดให้ตลาดที่ไม่ได้ขอจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ต้องปิดภายใน ๗ วัน บางตลาดกำลังตรวจสอบว่า ที่ขออนุญาตไปนั้น ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่

คำถามคือ ถ้าป้ามือขวานไม่จามรถที่จอดปิดทางออกจากบ้านแกในวันนั้น ไม่มีคลิบเผยแพร่ลงสู่โลกโซเชียล และกระแสสังคมกลับมองไปอีกด้าน คือเห็นใจป้ามือขวานแทนที่จะรุมประนามว่าป้าใจร้อน

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะออกมากระทำตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดแบบนี้มั๊ย? ทั้งๆ ที่ป้าร้องเรียนไปยังเขต และสำนักงานกรุงเทพมหานครไปแล้วหลายครั้ง แม้แต่ศาลเองก็มีคำสั่งลงมาแล้ว แต่กลับไม่ได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ใน ประเทศเรา ยังมีสิ่งผิดระเบียบและไม่ชอบมาพากล กระทั่งผิดกฎหมายอีกมาก แต่ได้รับการเพิกเฉยจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจจะเพราะเฉื่อยชา ขาดความรู้ความเข้าใจ กระทั่งนั่งทับผลประโยชน์อยู่

เมื่อการร้องเรียนขอความช่วยเหลือตามช่องทางปกติไม่ได้รับการตอบสนอง ต่อไปคนไทยเราก็จะหาทางร้องเรียนในรูปแบบของความรุนแรงมากขึ้น โดยมีป้าขวานเป็นกรณีตัวอย่าง

สังคมเราจะวุ่นวายขึ้นอีกมากมั้ย

เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความ ขาดประสิทธิภาพของคนในระบบราชการ ทั้งข้าราชการประจำ และข้าราชการการเมืองที่อาสาเข้ามาทำงาน

ในเมื่อเราหาคนดีๆ ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนได้ยาก สังคมเราจึงควรเป็นสังคมอุดมปัญญา เชิดชูคุณธรรม รักความเป็นธรรม และใช้พลังแห่งประชาชนเรียกร้อง ลงแส้ ตามสิทธิ์ที่มีในรัฐธรรมนูญ เพื่อความถูกต้องชอบธรรมจะได้บังเกิดในสังคมเราต่อไป

อย่างกรณี บ้านตีน วัดคลองแดน หมู่ที่หนึ่ง ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการสร้างถนนแล้วถมทางระบายน้ำจนหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลาสิบๆ ปีแล้วนั้น แม้ชาวบ้าน(กระทั่งผม) ร้องเรียนมาแล้วหลายครั้ง แม้แต่การร้องเรียนผ่านคอลัมน์ “ใต้ถุนเริน” นี้ ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วด้วยซ้ำ แต่ยังคงได้รับการเพิกเฉยจากเจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติ!

ชาวตีนวัด ตกวัดคลองแดนเรา จะเอาขวานออกมา ?เฉียง? อะไรดีมั๊ย? เผื่อว่าท่านผู้รับผิดชอบจะได้ขยับเสียที!

..