รองมุขมนตรี พร้อมคณะรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อม หารือการส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ชายแดนในระดับท้องถิ่น ระหว่างไทย-มาเลเซีย

วันนี้ (28 ม.ค.62) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอะห์หมัด บัครี บินดาโต๊ะ รองมุขมนตรี พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาผู้บริหารรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องจากได้รับมอบหมายจากรัฐบาล รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซียในการปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ชายแดนในระดับท้องถิ่น ระหว่างไทย-มาเลเซีย โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ

จังหวัดสงขลาถือเป็นจังหวัดที่มีดินแดนติดกับประเทศมาเลเซียหลายอำเภอ ซึ่งนับว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้อง และในขณะนี้รัฐบาลไทยจัดให้อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เป็นแหล่งที่สนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย สำหรับภารกิจหลักที่สถานกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา คือ การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หากประเทศไทยสามารถสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดได้ก็จะสามารถดึงดูดนักนักลงทุน นักธุรกิจ เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

ประชา โชคผ่อง /ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา