“ส.อสังหาฯสงขลา” จัดเติมฝันปันสุข ปลดทุกข์ให้น้องปี 5

สมาคมอสังหาฯสงขลา จัดกิจกรรม “เติมฝันปันสุข ปลดทุกข์ให้น้อง ปีที่ 5” มุ่งสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างความปลอดภัยจากการใช้อาคารเรียน ห้องน้ำ และห้องส้วม พร้อมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีระหว่างเรียนให้กับน้องๆ ในโรงเรียนด้อยโอกาสและขาดแคลน

วันนี้ (28 มกราคม 2562) สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “เติมฝันปันสุข ปลดทุกข์ให้น้อง ปีที่ 5 พร้อมส่งมอบห้องน้ำห้องส้วมจำนวน 5 ห้อง และกระเบื้องปูพื้นห้องเรียน จำนวน 90 ตารางเมตร ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่ด้วยงบประมาณรวม 110,000 บาท โดยมี นายศุภชัย รุจิเรืองโรจน์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย  ผ.อ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป สข 2 นางเสาวนิตย์ จันทรากุล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ นายพยม พรหมเพชร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสมควร พุทธวิโร อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะกรรมการจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

      

นายศุภชัย รุจิเรืองโรจน์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สมาคมฯในฐานะองค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาคมฯได้ดําเนินการ ภายใต้นโยบาย กลยุทธ์และแผนงานที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่สะท้อนแนวคิดและนโยบาย ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยได้ดําเนินโครงการ แผนงานและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านส่งเสริมและสร้างประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องและบูรณาการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในกระบวนการดําเนินงานขององค์กร

การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “เติมฝัน ปันสุข ปลดทุกข์ให้น้อง“ ของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา จึงเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกสมาคมฯ เพื่อร่วมผลักดันให้การดำเนินโครงการเพื่อสังคมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยสมาคมฯได้เข้าไปทำงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การคัดเลือกโรงเรียน จากนั้นจะส่งทีมงานลงไปสำรวจถึงความจำเป็นอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายหลักจากส่งมอบให้กับทางโรงเรียนสำหรับโครงการ “เติมฝัน ปันสุข ปลดทุกข์ให้น้อง”เป็น โครงการที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 สืบเนื่องจากข้อมูลที่ทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาได้รับ พบว่า ปัจจุบัน ห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน ทำให้เกิดปัญหาชำรุดทรุดโทรมและไม่เพียงพอต่อการใช้งานของน้องๆ ซึ่งปัญหาเร่งด่วนดังกล่าวเหล่านี้ ทางสมาคมฯ ได้เข้าดำเนินการจัดสร้างห้องน้ำใหม่ให้กับโรงเรียนจำนวน 5 ห้อง แบ่งเป็นห้องน้ำห้องส้วมสำหรับนักเรียน 4 ห้อง สำหรับคุณครู 1 ห้อง พร้อมติดตั้งโถปัสสาวะเพิ่มเติมอีก 2 ช่อง และยังมอบกระเบื้องปูพื้นห้องเรียน จำนวน 90 ตารางเมตร รวมงบประมาณในการดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 110,000 บาท
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ทางสมาคมได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากทั้ง บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซีจี เซรามิค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด อีกด้วย

สิ่งที่สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา มีความมุ่งหวังอย่างสูงสุดคือการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกภาคส่วน พร้อมกันนี้ยังเชื่อด้วยว่ากิจกรรมที่จัดขึ้น จะเป็นส่วนช่วยให้น้องๆนักเรียนได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยพร้อมกับเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีระหว่างเรียน นับเป็นปัจจัยเสริมที่จะช่วยต่อยอดทางการเรียนรู้ สร้างสมาธิ และสติปัญญาที่ดีของนักเรียนได้ต่อไป