“ภูมิใจไทย” สตูล “โกโต” จับมือ “โกแพ” ผนึกกำลังสร้างจุดเปลี่ยน ดึงศักยภาพที่มีทุกด้านพัฒนาภายใต้แนวคิด “สตูลโมเดล” ทั้งการศึกษา ท่องเที่ยวและกีฬา

นายพิบูลย์ รัชกิจประการ หรือ “โกโต” อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสตูล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เขต 1 จังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล มีทรัพยากรการท่องเที่ยวมากมาย มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ แต่ที่ผ่านมายังไม่เห็นการนำทรัพยากร ที่มีอยู่ในจังหวัดมาเสริมสร้างความแข็งแรง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในทุกๆด้าน เปรียบได้ว่าในจังหวัดมีวัตถุดิบที่ดีอย่างหนึ่ง แต่ไม่มีใครเห็นค่ากับวัตถุดิบเช่นนี้

เราจะพัฒนาจังหวัดให้เป็น “สตูลโมเดล” คือการนำทรัพยากรธรรมชาติ มาพัฒนา ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ ทะเล ถ้ำ ล่องแก่ง น้ำตก รวมทั้งด้านกีฬาสมัยตนเป็นนายกเทศมนตรีได้สร้างสนามกีฬามาตรฐานคือ สนามกีฬารัชกิจประการ ขณะเดียวกันยังสร้าง TKPark แหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนเป็นแห่งที่ 3 ในประเทศ

“อยากพัฒนาสตูลอย่างที่ประชาชนต้องการ ต้องทำตามความคิดประชาชนทุกครั้ง ต้องมีการสอบถามชาวบ้าน และเข้าใจปัญหาของชาวบ้านโดยตรง สามารถรับรู้ปัญหา แก้ปัญหาอย่างตรงจุด

โดยสมาชิกผู้แทนราษฏรสตูลทั้ง 2 เขต ทำงานร่วมมือกัน แม้มีอายุต่างกันนับแต่ลงพื้นที่หาเสียงที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับดี ชาวบ้านต้องการการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่เรายังล้าหลังมาก

ขณะที่ นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ หรือ โกแพ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เขต 2 จังหวัดสตูล กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดสตูลไม่มีความเปลี่ยนแปลงในด้านใดเลย ทำให้มีความคิดที่จะมีการพัฒนา แก้ไขในเรื่องต่างๆ สตูลมีทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดมาขับเคลื่อน ไม่มีการส่งเสริม ตนเล็งเห็นมุมมองในส่วนที่ทำให้ท้องถิ่นเจริญได้ สามารถพัฒนาถึงระดับจังหวัดได้

“สตูลจะเจริญได้ ทุกหน่วยงาน ทุกคนต้องมีความร่วมมือกัน เพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการสื่อสารให้ได้ภาษายาวีและจีนได้ เพราะเราอยู่ใกล้เขตชายแดนประเทศมาเลเซีย ตรงนี้เป็นข้อได้เปรียบ”

นายวรศิษฏ์ กล่าวว่า เราต้องพัฒนาสตูลให้เป็นเมืองที่ฮาลาล ถึงแม้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ ถ้าไม่มีที่พัก อาหาร บริการอย่างถูกต้องตามหลักฮาลาล ตรงนี้อาจเสียเปรียบเมืองท่องเที่ยวอื่น พรรคภูมิใจไทยแบ่งวิธีการดำเนินงานแก้ปัญหาเป็น 2 กลุ่มคือ สิ่งที่ต้องมีการแก้ไข

สิ่งที่ต้องมีการรีบสร้างสิ่งที่ต้องมีการแก้ไขอย่างด่วนคือ เรื่องปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายที่ตรงกัน และสามารถมาแก้ปัญหาในจ.สตูล คือรีบแก้ปัญหาราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน และปัญหาการแก้กฎหมายของชาวประมง ซึ่งในระยะเวลา 3 ปี มีการออกกฎหมายการประมงหลายร้อยฉบับ ทำให้ชาวประมงได้รับความลำบาก

ขอบคุณรูปภาพเพิ่มเติม : Pare Lps , Phiboon Ratchakitprakarn