สงขลา : กศน.ภาคใต้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับประชาชนวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “การทำสื่อประกอบการเรียนการสอน (ทำคลิปวีดีโอ)”

18 มกราคม 2562 ที่ สถาบันกศน.ภาคใต้ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เหล่าคณาจารย์ผู้สอนกศน.ในภาคใต้ ได้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาสำหรับประชาชนวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหลักสูตร ”การทำสื่อประกอบการเรียนการสอน (ทำคลิปวีดีโอ)” เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู

นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบันกศน. ภาคใต้ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการอบรมเพิ่มศักยภาพครู ซึ่งเดินทางมาจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในการทำสื่อประกอบการเรียนการสอน (ทำคลิปวีดีโอ) อีกทั้ง ยังเป็นหลักสูตรที่จะทำให้ครูได้บันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนของตน การเรียนรู้ต่างๆของเด็ก

กศน.ภาคใต้ ต้องการฝึกอบรมครูเพื่อให้สามารถทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เองเพื่อเป็นการนำเสนอให้สังคม ได้มีโอกาสรับรู้ด้วยว่าการศึกษานั้นมีความหลากหลาย เด็กบางคนไม่ได้เข้าระบบการศึกษา ไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนเด็กในพื้นที่อื่น แต่รูปแบบการศึกษาสามารถยืดหยุ่นไปตามสภาพของเด็ก

นางสาวกรกวี นวลมาก ครูกศน.เมืองนราธิวาส กล่าวว่า โครงการนี้ทำให้ครูสามารถทำคลิปวีดีโอหรือสื่อสำหรับการเรียนการสอนได้ อีกทั้ง ยังสามารถทำคลิปวีดีโอถ่ายทอดชีวิตของเด็กในโครงการเด็กตกหล่นได้ว่า เด็กแต่ละคนมีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งอาจสามารถทำให้ช่วยเหลือเด็กที่ต้องการทุนได้จริงๆและยังได้รู้หลักเบื้องต้น ในการใช้กล้องเพื่อถ่ายทำและตัดต่อ

นางสาวโซเฟีย สะมะลี ครูกศน.เมืองสงขลา กล่าวว่า วันนี้นับเป็นการอบรมที่เข้มข้น เพราะคลิปวิดีโอเป็นอีกสื่อการเรียนการสอนที่มีประโยชน์มาก สามารถนำมาประมวลกิจกรรมอื่นๆได้ และสร้างสรรคให้ความรู้ในวิชาอื่นๆ ได้ด้วย