26 มกราคม 2562 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต เป็นผู้แทนร่วมต้อนรับ ผู้แทนพระองค์ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ปฏิบัติราชการในจังหวัดยะลา

โดยไป ถวายพระไตรไทยธรรมที่วัดพุทธภูมิ วัดอารามหลวง ถัดมาไปที่ มัสยิดกลางจังหวัดยะลา มอบเงินบำรุงมัสยิด เป็นอันเสร็จปฏิบัติราชการที่ยะลา

ท่านได้นำกล่าวตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยให้ทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญ